» Domov » ODKAZY A KONTAKTY

Odkazy a kontakty

Kontakt a bliľąie informácie o projekte:
Mgr. Vladislav Malast
galerijný pedagóg
Frantiąkánske nám. 11
815 35 Bratislava
tel: 02 5443 2807
e-mail:  vzdelavanie@gmb.sk

ODKAZY:

Galéria mesta Bratislavy

Magistrát hlavného mesta SR

Ministerstvo kulúry SR

Stredoeurópska nadácia

Slovnaft, člen skupiny MOL

Bliľąie k múzeu

IKAR

JUNIOR

VIENALA

TRIAD, s.r.o. 

©KOLY

Z© Budkovce

ZU© Karola Pádivého, Trenčín

Z© Pohronská Polhora

Z© Kluknava

Z© Pohronská Polhora

Z© Pavla Dobąinského, Rimavská Sobota

Z© Vincenta de Paul, Bratislava

Z© Pugačevova, Humenné

Súkromná základná umelecká ąkola, Nitra

©peciálna Z©, Koąice

Z© s M© Pavlovce nad Uhom

Z© Spiąské Bystré

Ak sa Vaąa ąkola zapojila do programu UMENIE ZBLÍZKA a máte internetovú stránku, poąlite nám ju na adresu vzdelavanie@gmb.sk a my ju uverejníme na tejto stránke.

ZOZNAM AKTÍVNE ZAPOJENÝCH ©KOL - UMENIE ZBLÍZKA 5 / 2014

Banská Bystrica, Z© pri zdravotníckom zariadení
Banská Bystrica, ZU© Jána Cikkera
Bardejov, SZU© Michala Vileca
Bratislava, Evanjelická Z© & Evanjelické lýceum, Palisády
Bratislava, Gymnázium Hubeného
Bratislava, Gymnázium Vazovova
Bratislava, Pedagogická a sociálna akadémia
Bratislava, Spojená ąkola de La Salle
Bratislava, SZ© a M© Marie Montessori
Bratislava, SZU© Prokofievova
Bratislava, SZU© - Výtvarný ateliér LADON
Bratislava, Z© Budatínska
Bratislava, Z© Mierová
Bratislava,  Z© Pri kríľi
Bratislava, Z© pri zdravotníckom zariadení Limbová
Bratislava, ZU© Exnárova
Bratislava, ZU© Kresánka
Brezno, Gymnázium Jána Chalupku
Budkovce, Z©
Bystričany, Z© s M©
Čadca, Z© J. A. Komenského
Čadca, Z© s N© Podzávoz
Čierny Balogh, Z© Jánoąovka
Detva, Z© Thurzu
Diviaky nad Nitricou, Z© s M©
Dolný Kubín, Cirkevná spojená ąkola A. Radlinského
Dolný ©tál, ZU©
Fiµakovo, Z© ©kolská
Gelnica, ZU©
Heµpa, ZU©
Humenné, Z© Pugačevova
Ilava, ZU©
Klenovec,  Z© Vladimíra Mináča
Komárno, Z© Pohraničná
Koąice, Z© s M© Kriľina
Kremnica, Z© Angyalova
Krompachy, ZU©
Levice, ZU©
Levoča, ZU©
Liptovský Mikuláą, Gymnázium Michala Miloslava Hodľu
Lučenec, Z© Vajanského
Lučenec, Z© M.R.©tefánika
Ąubochňa, Z© s M©
Malacky, Z© Záhorácka
Margecany, Z© s M©
Martin, SZU© Maąi Haµamovej
Moldava nad Bodvou, Gymnázium ©tefana Moysesa
Mútne, ZU© Ignáca Kolčáka Námestovo-Mútne
Nitra, Z© Knieľa»a Pribinu
Nitrianske Pravno, ZU©
Nová Dubnica, SZU©
Nové Zámky, Z© G. BETHLENA
Oravské Veselé,  ZU© Ignáca Kolčáka Námestovo-Oravské Veselé
Oslany, Z©
Partizánske, Z© Rudolfa Jaąíka
Pieą»any, Z© Brezová
Pohorelá, Z© s M©
Pohronská Polhora,  ZU© pri Spojenej ąkole v Pohronskej Polhore
Polomka, Z©
Poprad, Spojená ąkola Dominika Tatarku
Poprad, S© ZU© Letná
Povaľská Bystrica, Gymnázium ©kolská
Povaľská Bystrica, ZU© I. W. Kráµa
Povaľská Teplá, Z© s M©
Prievidza, Z© Malonecpalská
Pruské, Z© s M© H. Gavloviča
Pruľina, Z©
Púchov, ZU©
Rohoľník, Z©
Ruľomberok, SZU©  Jánoą
Senec, SZU© Ateliér
Sereď, ZU©
Smiľany, ZU©
Stará Ąubovňa, ZU©  Jána Melkoviča
Trebiąov, Z© Komenského
Trenčín SZU© Gagarinova
Trenčín, Z© Laca Novomeského
Trenčín, ZU© Karola Pádivého  
Trnava Hora, Z©  
Trstená, Gymnázium Martina Hattalu
Turčianske Teplice, Gymnázium Mikuláąa Galandu
Tvrdoąín, Z© ©málika
Tvrdoąín, ZU© ©kolská
Tvrdoąovce, Z© Komenského
Valaská Belá, Z© s M©
Veµký Krtíą, ©peciálna Z©
Veµký Meder, ZU© Jozefa Janigu
Zohor, Z©
®ilina, ZU© Ladislava Árvaya
®ilina, ZU© Gaątanová

ZOZNAM AKTÍVNE ZAPOJENÝCH ©KOL - UMENIE ZBLÍZKA 4 / 2012

Banská Bystrica, Gymnázium Mikuláąa Kováča,
Banská Bystrica, Z© pri zdravotníckom zariadení
Banská Bystrica, ZU© Jána Cikkera
Bardejov, SZU©
Bratislava, Gymnázium Jána Papánka
Bratislava, Gymnázium Juraja Hronca
Bratislava, S© sv. Frantiąka z Assisi
Bratislava, Z© s M© Milana Hodľu
Bratislava, Z© Mudroňova
Bratislava, ZU© Exnárova
Bratislava, ZU© Prokofievova
Bratislava, SZU© Vajnorská
Brezová pod Bradlom, ZU©
Borsa, Z© s M©
Čadca, Z© Rázusova
Čierny Balog, Z© Jánoąovka
Diviaky nad Nitricou, Z© s M©
Dolný Kubín, SZU© Jánoą pobočka Hruątín
Dolný ©tál, ZU©
Fiµakovo, Z©
Galanta, Z©
Gelnica, ZU©
Hanuąovce nad Topµou, Z©
Heµpa, ZU©
Hnúą»a, ZU©
Hrnčiarovce nad Parnou, Z©
Humenné, Z© Pugačevova
Jablonové, SZU©
Jasov, Z©
Jovsa, Z©
Komárno, Z© Rozmarínova
Komárno, ZU© Pohraničná
Koąice, Z© sv. Cyrila a Metoda
Koąice, Z© s M© sv. Marka Kriľina
Krompachy, ZU© Nám. slobody
Lehota pod Vtáčnikom, Z©
Levice, ZU© F. Engelsa
Liptovský Hrádok, ZU© Partizánska
Liptovský Mikuláą, Gymnázium Michala Miloslava Hodľu
Lučenec, Z© Milana Rastislava ©tefánika
Lučenec, Z© Vajanského
Ąubochňa, Z© s M© Margecany, Z©
Margecany, SZU©
Martin,  SZU© Maąi Haµamovej
Moldava nad Bodvou, Gymnázium ©tefana Moyzesa
Nálepkovo, Z© s M©
Námestovo, Oravské Veselé, ZU© Ignáca Kolčáka
Nitra, Z© Beethovenova
Nitra, Z© Fatranská
Nitrianske Pravno, ZU©
Nová Baňa, Z© Jána Zemana
Nová Dubnica, SZU©
Nové mesto nad Váhom, ZU© Juraja Kréna
Nové Zámky, Z© Gábora Bethlena
Nové Zámky, CZU©
Nové Zámky, ZU©
Partizánske, Z© Rudolfa Jaąíka
Pavlovce nad Uhom, Z© s M©
Pieą»any, Z© Brezová
Pieą»any, Z© Holubyho
Pohorelá, Z© s M©
Pohronská Polhora, Z©
Poprad, Spojená ąkola Dominika Tatarku
Poprad, SZU© Letná
Povaľská Bystrica, Gymnázium ©kolská
Povaľská Bystrica, Z© ©kolská
Povaľská Bystrica, ZU© Imra Weinera Kráµa
Povaľská Teplá, Z©
Prievidza, Z© Malonecpalská
Prievidza, ZU© Rastislavova
Pruské, Z© s M© Hugolína Gavloviča
Pruľina, Z© ©. Závodníka
Púchov, ZU© Poątová
Rakovec nad Ondavou, Z© s M©
Rimavská Sobota, Z© Pavla Dobąinského
Ruľomberok, SZU© Jánoą
Seňa, Z©
Sihelné, CZ© sv. apoątola Pavla
Spiąské Bystré, Z©
Stará Ąubovňa, ZU© Jána Melkoviča
Topoµčany, Z© sv. Ladislava
Topoµčany, ZU© Ladislava Mokrého
Trebiąov, Z© Komenského
Trenčín, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Trenčín, ZU© Karola Pádivého
Trenčianska Turná, Z© s M©
Trnava, Gymnázium Jána Hollého
Trnava, SO© elektrotechnická
Turčianske Teplice, S© – Gymnázium Mikuláąa Galandu
Valaská Belá, Z©
Veµký Krtíą ,©peciálna Z©
Veµký Meder, ZU© Jozefa Janigu
Vranov nad Topµou, SZU© ©túrova
Zázrivá, Z©
®ilina, ZU© Gaątanová

 

ZOZNAM AKTÍVNE ZAPOJENÝCH ©KOL - UMENIE ZBLÍZKA 02 / ROK 2008
(139 ąkôl)

Základné ąkoly (84)
Z© Gessayova, Bratislava - Z© Mudroňova, Bratislava - Z© Ruľová Dolina, Bratislava - Z© Sokolíkova, Bratislava - ©peciálna Z©, Karpatská, Bratislava - Z© Vinbarg, Bardejov – CZ© s M© sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou - Z© s M© Pionierska, Brezno - Z© Rázusova, Čadca - Z© s M©, Čadca–Horelica -  Z© J. J. Thurzu, Detva – Z© Diviaky nad Nitricou - Z© Brezová pod Bradlom, Dolné Lúky - Z© Hlavná, Dolný Pial - Z© s M© Centrum, Dubnica nad Váhom - Z© s M© CIII, Dubnica nad Váhom - Z© ©kolská Heµpa - Z© ©kolská, Horná Kráµová - Z© Hlboká, Horná Ves - Z© Kostolná, Hrnčiarovce nad Parnou –  Z© Pugačevova, Humenné -- Z© SNP, Humenné - Z© s M© Kµačany – Z© Klokočov - Z© Kluknava - Z© Pohraničná, Komárno - ©peciálna Z©, Koąice - Z© Tomáąikova, Koąice - Z© Angyalova, Kremnica - Z© s M©, Lakąárska Nová Ves -  CZ© T.G. Masaryka, Lučenec - Z© Haličská cesta, Lučenec -  Z© Vajanského, Lučenec - Z© ©kolská 20, Margecany - Z© Komenského, Medzilaborce - Z© s M© Mlynky -  Z© ČSA, Moldava nad Bodvou - Z© Beethovenova, Nitra - Z© Topoµova, Nitra - SZ© SNP, Nová Dubnica –  Z© sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom - Z© Tematínska, Nové mesto nad Váhom - Z© s M© M. Bela Funtíka, Očová - Z© Rudolfa Jaąíka, Partizánske - Z© s M© ©kolská, Pavlovce nad Uhom - CZ© Pála Palástyho s VJM, Pláą»ovce -  Z© Kap. Nálepku, Pohorelá - Z© Hlavná, Pohronská Polhora  - Z© SNP, Prakovce - Z© ©kolská, Pribeta -  Z© Mládeľnícka, Púchov - Z© Radvaň nad Laborcom - Z© s M©, Rakovec nad Ondavou -  Z© P. Dobąinského, Rimavská Sobota - Z© ©. M. Daxnera, Rimavská Sobota - Z© 17. novembra, Sabinov - Z© P.O.Hviezdoslava, Sereď - CZ© apoątola Pavla, Sihelné - Z© Povýąenia sv. Kríľa, Smiľany -  Z© ©tudentská, Snina - Z© s M© Skačany - Z© ©kolská, Spiąské Bystré - Z© SNP Strečno - Z© Mlynská, Stropkov  - Z© Bernolákova, ©aµa - Z© J. Hollého, ©aµa–Veča - Z© ©. Moyzesa, Tesárske Mlyňany - Z© s M© Praąice, Topoµčany - Z© L. Novomeského, Trenčín - Z© Východná, Trenčín - Z© M. R. ©tefánika, Trebiąov - Z© Márie Medveckej, Tvrdoąín - Z© ©tefana ©málika, Tvrdoąín - Z© Októbrová, Valaská - Z© Levická, Vráble - Z© V. Záborského, Vráble - Z© s M© Lúky Vráble -  Z© s M©, Vyąné Ruľbachy – Z© Zázrivá - Z© J. A. Komenského, Zemianske Kostoµany - Z© Hrnčiarska, Zvolen - Z© Námestie mládeľe, Zvolen - Z© A. Kme»a, ®arnovica


Základné umelecké ąkoly (38)
ZU© Istrijská, Bratislava - ZU© sv. Cecílie, Bratislava - SZU© Pod Vinbargom 1, Bardejov - ZU© M. Vileca, Bardejov - ZU© Horný rad, Brezová pod Bradlom – ZU© Hlavná, Dolný ©tál - ZU© Lutherovo nám., Gelnica - ZU© Budovateµská, Hanuąovce nad Topµou - ZU© Heµpa - ZU© Nábreľie Rimavy, Hnúą»a - ZU© Komárňanská, Hurbanovo - ZU© Pivovarská, Ilava - ZU© Krompachy - ZU© ©kolská Lendak - ZU© Liptovský Hrádok – SZU© Fándlyho, Lučenec - ZU© Novohradská, Lučenec - ZU© F. Engelsa Levice - SZU© Aurela Stodolu, Martin - ZU© ©tefánikova, Michalovce - ZU© Partizánska, Myjava - ZU© ©kolská, Nitrianske Pravno - ZU© J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom – ZU© SNP, Nové Zámky - ZU© Polomka - SZU© 29. augusta, Poprad - ZU© Októbrova, Preąov - ZU© J. Poschla, Preąov - ZU© Dezidera ©traucha, Smiľany - ZU© Okruľná, Stará Lubovňa - SZU© ©túrova, Stará Ąubovňa - ZU© Nám. SNP, Trenčín – ZU© ©kolská, Tvrdoąín - ZU© F. Kafendu, Vrútky - SZU© ©tefánika, Vrútky - ZU© Jozefa Janigu, Veµký Meder - ZU© Gaątanová, ®ilina


Osemročné gymnáziá (17)
Gymnázium Hubeného, Bratislava - Gymnázium sv. Urąule Bratislava – S© polygrafická, Bratislava - Gymnázium Jána Chalupku, Brezno - Gymnázium ©tefánikova, Bytča - Gymnázium I. Bellu, Handlová - Gymnázium M. M. Hodľu, Liptovský Mikuláą - Gymnázium ©. Moyzesa, Moldava nad Bodvou - Osemročné gymnázium D. Tatarku, Poprad - Súkr. gymnázium 29. augusta, Poprad - Gymnázium ©kolská, Povaľská Bystrica - Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín - Gymnázium Martina Hatallu, Trstená - Gymnázium SNP, Spiąská Stará Ves - Gymnázium J. Kollára, ®iar nad Hronom

 

ZOZNAM AKTÍVNE ZAPOJENÝCH ©KOL - UMENIE ZBLÍZKA 01 / ROK 2006

Základné ąkoly
Z© Partizánska, Bánovce n./ Bebravou - Z© Gessayova 2, Bratislava – Z© Kulíąkova, Bratislava - Z© Mudroňova 83, Bratislava - Z© Pavla Mercelyho, Bratislava - Z© Ruľová Dolina 29, Bratislava - Z© Sokolíkova 2, Bratislava - Z© Dolné Lúky, Brezová pod Bradlom - Z© s M©, Horelica 429, Čadca - Z© s M©, Čierne – Vyąný koniec - Z© ©kolská 511/ 2 Čierny Balogh - Z© Dechtice - Z© s M© Diviaky nad Nitricou - Z© ©kolská 604, Heµpa - Z© Kostolná 28, Hrnčiarovce n/ Parnou - Z© s M© Horná Ves - Z© Pugačevova 7, Humenné - Z© Istebné 143, Istebné - Z© s vjm V. Szombatyho, Jesenské - Z© Gymnaziálna 197, Kláątor pod Znievom - Z© Pohraničná 9, Komárno - Z© Kopčany - Z© Drábova 3, Koąice - Z© Juhoslovanská 2, Koąice - Z© Krosnianska 4, Koąice - Z© Trebiąovská 10, Koąice - Z© Starozagorská 8, Koąice - Z© s M©, Hlavná 267,  Kuzmice – Z© Haličská cesta 8, Lučenec – Z© Stráľnická 26 Ąubotice - Z© ©túrova, Malacky - Z© s M©,  Malá Lehota - Z© ©kolská 20, Margecany - Z© Mojzesovo – Černík - Z© Topoµova 8, Nitra - Z© J. Zemana, Nová Baňa - Z© Rudolfa Jaąíka, Partizánske - Z© s M© ©kolská 2, Podolínec - Z© Podvysoká - Z© Kp. Nálepku 260, Pohorelá - Z© Komenského 34, Polomka - Z© Bajkalská 29, Preąov - Z© Bernolákova 21, Preąov – Z© Matice Slovenskej, Preąov -Z© Prostejovská 38, Preąov - Z© s M© H. Gavloviča, Pruské - Z© Pavla Dobąinského, Rimavská Sobota - Z© Rohoľník - Z© 17. novembra, Sabinov - Z© Obchodná 5, Sečovce - Z© J. G. Tajovského, Senec - Cirkevná Z© Sihelné - Z© Povýąenia Sv. Kríľa, Smiľany - Z© Budovateµská 1992, Snina - Z© Remetské Hámre 27, Sobrance – Z© Bernolákova 1, ©aµa - Z© Jána Hollého, ©aµa - Z© Hutnícka 16, Spiąská Nová Ves - Z© Komenského 6, Stará Ąubovňa - Z© Mlynská ul., Stropkov - Z© Svätý Kríľ - Z© ©kolská 295, ©títnik - Z© L. Novomeského, Trenčín - Z©, Východná 9, Trenčín - Z©, Trenčianske Jastrabie - Z© M. R. ©tefánika 51, Trebiąov - Z© M. Medveckej Veterná 155, Tvrdoąín - Z© s M© Slov. učeného tovariąstva, Veµké Rovné – Ústredie - Z© Viliama Záborského, Vráble - Z© s M©, Záriečie -Z© Móra Róczána s vjm, Zlatná na Ostrove - Z© s M© Zuberec - Z© Hrnčiarska 1, Zvolen


Základné umelecké ąkoly
ZU© J. Cikkera, Banská Bystrica - Súkromná ZU©, Ul. 29. augusta 4, Bardejov - ZU© Exnárova 6, Bratislava - ZU© Istrijská 22, Bratislava - ZU© E. Suchoňa, Bratislava - ZU© Hlavná 805, Dolný ©tál - ZU© Bernolákova 3, Holíč – ZU© Liptovský Hrádok - ZU© Novohradská 2, Lučenec - Súkromná ZU©, Murániho 34, Nitra - ZU© Osloboditeµov 8, Polomka - Súkromná ZU© 29. augusta 171/ 44, Poprad - ZU© Senec Fándlyho 20, Senec - ZU© D. ©traucha, Smiľany - ZU© Cintorínska 2, Stupava - ZU© ©kolská 872, Tvrdoąín - ZU© Komenského 1, Veµký Krtíą - ZU© ®elezničná 16, Veµký Meder


Osemročné gymnáziá
Evanjelické lýceum a Z©, Bratislava - Gymnázium Hubeného, Bratislava - Gymnázium sv. Urąule, Bratislava - Gymnázium J. Chalupku, Brezno - Gymnázium Horeąská 18, Kráµovský Chlmec - Gymnázium Komenského 13, Lipany - Gymnázium, Liptovský Hrádok - Gymnázium ©. Moyzesa, Moldava nad Bodvou - Gymnázium Partizánske - Gymnázium ©kolská 3, Poltár - Gymnázium D. Tatarku, Poprad - Gymnázium SNP 3, Spiąská Stará Ves - Gymnázium M. R. ©tefánika, ©amorín - Gymnázium M. Hatallu, ®elezničiarov 278, Trstená - Gymnázium ©kolská 837, Tvrdoąín - Osemročné gymnázium, ®iar nad Hronom


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB