» Domov » UMENIE ZBLÍZKA » Prihlášky

Prihlášky

Ôsmy ročník dvojročného vzdelávacieho programu UMENIE ZBLÍZKA 08 sme pripravili na školský rok 2019/ 2020.

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU UMENIE ZBLÍZKA
(prosíme o zaslanie poštou do 6. decembra 2019 alebo vyplniť elektronicky nižšie)

Názov a presná adresa školy: ..............................................................................

Meno pedagóga: .................................................................................................

Vyučovací predmet: ..............................................................................................

Tel., mobil: ..........................................................................................................

E-mail školy a pedagóga:.......................................................................................

Webová stránka školy:...........................................................................................

PRIHLÁŠKA - INTERAKTÍVNY FORMULÁR 

VYPLNIŤ FORMULÁR

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Program je určený najmä pedagógom humanitných predmetov, ale zapojiť sa môžu aj pedagógovia iných predmetov. Prihláseným školám najneskôr v januári 2020 zašleme metodický materiál, sadu reprodukcií výtvarných diel 20. a 21. storočia zo zbierok GMB vo formáte A4 spolu s informáciami o diele, autorovi a spôsoboch jeho využitia v rámci rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci si môžu pod vedením pedagógov vybrať konkrétne dielo i spôsob jeho interpretácie (individuálne alebo skupinovo; formou tradičných aj netradičných výtvarných techník, tvorbou objektov, inštalácií, fotografie, hudby, textu, poézie, filmu, divadla a pod.)

Uzávierka zasielania detských interpretácií: 31. 5. 2020
Výstava Umenie zblízka 8:  november - december 2020
Vybrané detské interpretácie budú vystavené v Galérii mesta Bratislavy za účasti vystavujúcich žiakov a tried.

Metodický materiál a katalógy predchádzajúcich ročníkov UMENIE ZBLÍZKA, si môžete zakúpiť v pokladni Mirbachovho (Františkánske nám. 11) a Pálffyho paláca GMB (Panská 19), denne okrem pondelka od 11.00 do 18h.
---
Do projektu sa v minulých ročníkoch zapojilo vyše 330 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií, čo je vyše 15% škôl na Slovensku. Výsledkom každého ročníka je výstava v Galérii mesta Bratislavy za účasti vybraných autorov a zástupcov škôl, publikácia a prezentácia na internetovej stránke.

Prihlásiť sa môžete aj písomne na adrese:
Mgr. Petra Baslíková, Vzdelávacie oddelenie GMB
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Tel: 02/ 5443 2807; e-mail:
vzdelavanie@gmb.sk

Tešíme sa na spoluprácu!


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB