» Domov » Gal�ria » UZ 4 / Mikulá¹ Galanda: Loïky, 1932, 45 x 35 cm, zbierka GMB » Interpret�cie » Mariana Ma¾gútová: Interpretácia diela Mikulá¹a Galandu

Interpretácia diela Mikulá¹a Galandu

Mariana Ma¾gútová: Interpretácia diela Mikulá¹a Galandu
Mariana Ma¾gútová (16 r.) ZU© Ga¹tanová, ®ilina: Interpretácia diela Mikulá¹a Galandu. (ped. Ondrej Lipták)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB