UZ 02/ Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005): Pštros. 1964, olej na plátne, 60,5 x 59,5 cm/ zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB