UZ 6 / Erna Masarovičová: Erna Masarovičová: Dvojhlavý vták., 1969. Zvárané železo. v. 50cm. Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB