UZ 6 / Zoltán Palugyay: Zoltán Palugyay: Z kostola., 1932. Olej na plátne. 34,5x49,5cm. Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB