» Domov » UMENIE ZBLÍZKA » Prihlášky

Prihlášky

Ôsmy ročník dvojročného vzdelávacieho programu UMENIE ZBLÍZKA 08 sme pripravili na školský rok 2019/ 2020. Pre situáciu s koronavírusom sme pristúpili k úprave termínov, časť projektu sa presúva na školský rok 2020 / 2021. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Program je určený najmä pedagógom humanitných predmetov, ale zapojiť sa môžu aj pedagógovia iných predmetov. Prihláseným školám sme v januári 2020 zaslali metodický materiál, sadu reprodukcií výtvarných diel 20. a 21. storočia zo zbierok GMB vo formáte A4 spolu s informáciami o diele, autorovi a spôsoboch jeho využitia v rámci rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci si môžu pod vedením pedagógov vybrať konkrétne dielo i spôsob jeho interpretácie (individuálne alebo skupinovo; formou tradičných aj netradičných výtvarných techník, tvorbou objektov, inštalácií, fotografie, hudby, textu, poézie, filmu, divadla a pod.)

Pôvodná uzávierka zasielania detských interpretácií bola 31. 5. 2020, vzhľadom na okolnosti sme presunuli termín na nový školský rok. V prípade, že od septembra sa školy opäť otvoria, nový termín uzávierky je predbežne stanovený na 11. decembra 2020
Výstava Umenie zblízka 8:  marec - apríl 2021.
Vybrané detské interpretácie budú vystavené v Galérii mesta Bratislavy za účasti vystavujúcich žiakov a tried.

Metodický materiál a katalógy predchádzajúcich ročníkov UMENIE ZBLÍZKA si v prípade znovuotvorenia galérie môžete zakúpiť aj v pokladni Mirbachovho (Františkánske nám. 11) a Pálffyho paláca GMB (Panská 19), denne okrem pondelka od 11.00 do 18h.
---
Do projektu sa v minulých ročníkoch zapojilo vyše 330 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií, čo je vyše 15% škôl na Slovensku. Výsledkom každého ročníka je výstava v Galérii mesta Bratislavy za účasti vybraných autorov a zástupcov škôl, publikácia a prezentácia na internetovej stránke.

V prípade dodatočného záujmu o zapojenie sa do programu napíšte na 
vzdelavanie@gmb.sk.

Tešíme sa na spoluprácu!


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB