» Domov » UMENIE ZBLÍZKA » Prihlášky

Prihlášky

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Program je určený najmä pedagógom humanitných predmetov, ale zapojiť sa môžu aj pedagógovia iných predmetov. Prihláseným školám sme v januári 2020 zaslali metodický materiál, sadu reprodukcií výtvarných diel 20. a 21. storočia zo zbierok GMB vo formáte A4 spolu s informáciami o diele, autorovi a spôsoboch jeho využitia v rámci rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci si môžu pod vedením pedagógov vybrať konkrétne dielo i spôsob jeho interpretácie (individuálne alebo skupinovo; formou tradičných aj netradičných výtvarných techník, tvorbou objektov, inštalácií, fotografie, hudby, textu, poézie, filmu, divadla a pod.)

Výstava Umenie zblízka 8 sa uskutoční v Pálffyho paláci v termíne 23. marec - 30. apríl 2021.
---
Do projektu sa v minulých ročníkoch zapojilo vyše 330 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií, čo je vyše 15% škôl na Slovensku. Výsledkom každého ročníka je výstava v Galérii mesta Bratislavy za účasti vybraných autorov a zástupcov škôl, publikácia a prezentácia na webe. 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB