» Domov » UMENIE ZBLÍZKA » Prihlášky

Prihlášky

Šiesty ročník dvojročného vzdelávacieho programu UMENIE ZBLÍZKA 06 sme pripravili na školský rok 2015/ 2016.

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU UMENIE ZBLÍZKA
(prosíme o zaslanie poštou do 19. októbra 2015)

Názov a presná adresa školy: ..............................................................................

Meno pedagóga: .................................................................................................

Vyučovací predmet: ..............................................................................................

Tel., mobil: ..........................................................................................................

E-mail školy a pedagóga:.......................................................................................

Webová stránka školy:...........................................................................................

PRIHLÁŠKA - INTERAKTÍVNY FORMULÁR 

https://docs.google.com/forms/d/1MOEKQJKBAZQtvFJWvcwXVsK6IAb1EwobGt8erNv0rYU/viewform?usp=send_form

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Program je určený najmä pedagógom humanitných predmetov, ale zapojiť sa môžu aj pedagógovia iných predmetov. Prihláseným školám do konca roku 2015 zašleme metodický materiál, sadu reprodukcií výtvarných diel 20. a 21. storočia zo zbierok GMB vo formáte A4 spolu s informáciami o diele, autorovi a spôsoboch jeho využitia v rámci rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci si môžu pod vedením pedagógov vybrať konkrétne dielo i spôsob jeho interpretácie (individuálne alebo skupinovo; formou tradičných aj netradičných výtvarných techník, tvorbou objektov, inštalácií, fotografie, hudby, textu, poézie, filmu, divadla a pod.)

Uzávierka zasielania detských interpretácií: 31. 5. 2016
Výstava Umenie zblízka 6: 10. november - 22. január 2016
Vybrané detské interpretácie budú vystavené v Galérii mesta Bratislavy za účasti vystavujúcich žiakov a tried.

Metodický materiál a katalógy predchádzajúcich ročníkov UMENIE ZBLÍZKA, si môžete zakúpiť v pokladni Mirbachovho (Františkánske nám. 11) a Pálffyho paláca GMB (Panská 19), denne okrem pondelka od 11 do 18h.
---
Do projektu sa v minulých ročníkoch zapojilo vyše 330 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií, čo je vyše 15% škôl na Slovensku. Výsledkom každého ročníka je výstava v Galérii mesta Bratislavy za účasti vybraných autorov a zástupcov škôl, publikácia a prezentácia na internetovej stránke.

Prihlásiť sa môžete aj písomne na adrese:
Mgr. Vladislav Malast, Vzdelávacie oddelenie GMB
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Tel: 02/ 5443 2807; e-mail:
vzdelavanie@gmb.sk

Tešíme sa na spoluprácu!


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB