» Domov » UMENIE ZBLÍZKA » Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Prečo je projekt venovaný umeniu 20. storočia?

Projekt UMENIE ZBLÍZKA je venovaný umeniu 20. storočia. Jeho cieľom je prepojenie práve moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, s aktuálnym svetom okolo nás, ktorý umenie reflektuje a umožňuje nám jeho hlbšie porozumenie.

Prečo je projekt určený pre žiakov od 10 do 15 rokov?

Projekt sa zameriava na priblíženie umenia predovšetkým mladým deťom a mladým ľuďom od 10 do 15 rokov, vo veku, v ktorom tvorivá činnosť prestáva byť spontánnou a atraktívnou. Preto sme sa snažili predstaviť výtvarné umenie z nového uhlu pohľadu, o jeho prepojenie s aktuálnym životom a jeho problémami a priblížiť ho ako zdroj tvorivosti, potrebnej pre každú oblasť nášho života.

Ostávajú zaslané reprodukcie pedagógom, alebo je ich potrebné vrátiť?

Reprodukcie, ktoré sme Vám zaslali nie je potrebné vrátiť do galérie. Môžu byť využité ako metodický materiál na vyučovaní humanitných predmetov aj v budúcnosti.

Ako sa do projektu môžeme zapojiť?

V súčasnosti prebieha 8. ročník projektu. V marci - apríli 2021 bude v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy výstava, ktorá predstaví výsledky vybraných detských prác. Reprodukcie diel z minulých ročníkov programu je možné si zakúpiť v pokladni GMB a využiť ich ako metodický materiál v každom čase, nezávisle od aktuálneho harmonogramu projektu. Ak máte záujem dostať v budúcnosti bližšie informácie o projekte, pošlite nám e-mail na adresu: vzdelavanie@gmb.sk

Môžeme počas trvania projektu vidieť originály reprodukovaných diel v galérii?

Expozícia umenia 20. storočia PRÍBEHY A FENOMÉNY sa nachádza v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy. Je v nej možné vidieť niektoré z diel, ktoré sme vybrali do projektu.

Ako sa môžeme prihlásiť na návštevu vzdelávacieho programu v Galérii mesta Bratislavy?

Vzdelávacie programy organizujeme k stálym expozíciám (gotika, barok, umenie 19. a 20. storočia) a k vybraným aktuálnym výstavám.

Prihlásiť sa je možné týždeň vopred na adrese:

Mgr. Vladislav Malast, Galéria mesta Bratislavy
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
02/ 5443 2807,
vzdelavanie@gmb.sk
www.gmb.bratislava.sk
, www.umeniezblizka.gmb.sk

 

 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB