» Domov » OHLASY V MÉDIÁCH

OHLASY V MÉDIÁCH

VZDELÁVACIE AKTIVITY GMB

SME, Kraková, D.: De»om sa v galérii páčilo vąetko. 18. 11. 2004

Rádio Devín - Solárium, Sondy do súkromia vedy. Vzdelávanie v galérii. 10.1.2005

SME, Gurová, D.: V galériách uľ nestačí len pozera» sa. 23.8.2006

UMENIE ZBLÍZKA 05 / ROK 2014

Slovenský rozhlas, Rádio Devín, Ranné ladenie, 22. 9. 2014

UMENIE ZBLÍZKA 03 / ROK 2010

Slovenský rozhlas, Rádio Devín, Ranné ladenie, 27.9.2010

Spektrum, 25.5.2010, s.24

SPEKTRUM, Tvorivé dielne gymnazistov v Bratislave, 25. 5. 2010, S. 24

UMENIE ZBLÍZKA 02 / ROK 2008

Učiteµské noviny č. 1, 4. 9. 2008, s. 14

MY, Liptovské noviny, 25. 9. 2008

SME, 26. 9. 2008

Rádio Devín - Ranné ladenie, 26.8.2008

Rádio Devín - Ranné ladenie, 23. 9. 2008

TV Bratislava, Kultúrny magazín, 23. 9. 2008

Kamencová, Z.: inet, 24. 9. 2008

Rádio Lumen, Víkendovky, 26. 9. 2008

http://www.najzoznam.sk/strucne/spravod_clanok/22319/v-palfiho-palaci-gmb-vystavuju-aj-deti/

http://video.sita.sk/videoservis/Tvorive-dielne-Umenie-zblizka/2350-play.html

©kolské noviny

Priateµ, Z© ©tefana ©málika, január 2008, s.16

UMENIE ZBLÍZKA 01 / ROK 2006

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ

Rádio Devín - Ranné ladenie, 16.8.2006

Rádio Slovensko - HALABALA, 24. 9. 2006

Rádio Devín - Ranné ladenie, 26.9.2006

Rádio Slovensko - Ranné ladenie, 27.9.2006

Rádio Regina - Kultúrna revue, 1.10.2006

Rádio Devín - Solárium, 4.10.2006

Rádio Devín - Solárium, 11.10.2006

UMENIE, STV, 19.11.2006

Rádio Regina - Kultúrna revue, 3.12.2006

TLAČENÉ MÉDIÁ

Pravda, ek: Vystavili detské práce projektu Umenie zblízka, 27.9.2006, s.1

Hospodárske noviny, Umenie zblízka, 28.9.2006

Učiteµské noviny, Miháliková, B: ©koláci tvorili podµa slovenských umelcov.

Zornička, Umenie zblízka, október 2006, s.26

Pravda, Opoldusová, J.: Umenie vyąlo z brán galérie. 7.10.2006. s.16

Bratislavské noviny, dą: Privoňajte si k umeniu zblízka, 19.10.2006, s.22

ÚJ SZÓ, Tallósi, B: Muvészet kozelrol, 19.10.2006, S.10

BRATISLAVA V KULTÚRE, september 2006, UMENIE ZBLÍZKA,  s.55

OHLASY V REGIÓNOCH

My prieboj, Tomčíková, M.: Umenie zblízka. 26.6.2006

Spektrum, Hybeµová, M.: Umenie zblízka. 3.7.2006, s.3

©amorín a okolie, Lysinová, E.: 50 rokov Gymnázia M. R. ©tefánika. 7-8/ 2006, s.1, 4

Podvihorlatské noviny, Otriová, J: Umenie zblízka na "Pugačevke", 9.10.2006, s.7

E-Kysuce: Horelický ľiaci dobývajú Slovensko. 23. 11. 2006

 

 Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB