» Domov » REAKCIE NA PROJEKT

REAKCIE NA PROJEKT

UMENIE ZBLÍZKA

Z REAKCIÍ PEDAGÓGOV

● Veľmi sme sa potešili projektu Umenie zblízka, práve preto, že UMENIE nám je blízke, ale vzdialenosť do väčších miest nám prekáža navštevovať galérie.
Anna Furjeľová, ZŠ Márie Medveckej, Tvrdošín

● Projekt umenie zblízka... ukázal nové možnosti práce, ktoré sú spestrením vyučovacieho procesu... Veľmi si cením možnosť zapojiť sa do tvorivej práce na projekte a veľmi sa teším na prípadný ďalší ročník.
Ľudmila Verzálová, ZUŠ Tvrdošín

● Tento materiál budem používať v každom ročníku výtvarnej výchovy.
Mária Topercerová, ZŠ Gessayova, Bratislava

● Potešilo nás, že kultúrna inštitúcia... ponúka výtvarné reprodukcie do škôl a preto sme sa rozhodli do projektu zapojiť. ... Vernisáž výstavy sme načasovali na 50. výročie založenia školy. Výstava mala úspech, prítomní hostia boli nadšení, pretože videli, že naša škola žije študentmi a ich kreativitou.
Dagmar Masárová, Gymnázium M.R. Štefánika, Šamorín

● Veľmi nás tento spôsob „komunikácie s umením“ oslovil – mňa aj moje kolegyne. ...
Dosť sme týmito témami žili ... celý máj a jún. Bol to skvelý zážitok. Z môjho pohľadu je dôležité práve to prežívanie a stotožňovanie sa s umením, o ktoré sme sa počas celej práce snažili. Takže vďaka! Bol to milý a pekný nápad.
Libuša Vyšná, Gymnázium a ZUŠ Liptovský Hrádok

● Chcel by som sa Vám poďakovať za tento inšpiratívny projekt, ktorý mojich žiakov veľmi zaujal.
Ján Papuga, Gymnázium Hubenného, Bratislava

● Naši žiaci privítali spôsob spoznávania moderného a súčasného slovenského umenia s nadšením a každý svojim spôsobom komunikuje s umeleckým dielom a jeho autorom... Ich výtvarné výpovede sprevádzalo poznanie, radosť i hra.
Mária Skladaná, ZŠ Pohorelá

● S reprodukciami sme pracovali na hodinách výtvarnej výchovy a literatúry. Bola som prekvapená, ako žiaci dokázali pochopiť myšlienku umeleckého diela aj bez toho, aby mali bližšie informácie o autorovi a jeho diele. Prejavili vysokú vnímavosť a pri interpretácii ma prekvapili veľmi presnou formuláciou pocitov, aké v nich dielo vyvolalo, inokedy sme sa zabavili originalitou interpretácie.... Žiaci dokázali, že ani výtvarné umenie ako špecifická forma komunikácie im nie je cudzie.
Mária Marcinová, ZŠ Krosnianska, Košice

Z REAKCIÍ ŽIAKOV


● Páčili sa nám reprodukcie, spôsob motivácie k práci s reprodukovaným dielom, možnosť svojským spôsobom výtvarne vyjadriť reprodukované dielo.

● Podľa mňa je využívanie reprodukcií popri učebniciach lepšie, lebo ma to viac baví a ľahšie sa to zapamätá.... Páčilo sa mi, keď sme hovorili o dielach na reprodukciách, lebo sa mi bude ľahšie rozmýšľať aj o iných dielach.

● Páčilo sa mi, že reprodukcií bolo viac a že sme si mali možnosť vybrať, ktorá sa nám najviac páčila.

● Pracovali sme na tom aj na hodinách a tie hodiny boli úplne odlišné od ostatných.

● Podľa mňa to bola príjemná zmena vo vyučovaní. Bolo to uvoľnenejšie, veľa sme sa naučili a rozvíjali fantáziu a prejav. ... Mohli sme vyjadriť svoj názor a lepšie diela pochopiť.

● Tento projekt ma zaujal najmä preto, že sa odlišoval od ostatných.

● Nič sa mi nepáčilo, ani mi nič nevadilo, ale bavilo ma to robiť :-).

INŠPIRÁCIA PROJEKTOM UMENIE ZBLÍZKA

... nápad pomaľovať školské lavice kópiami svetoznámych maliarov sa u žiakov stretol s nečakane priaznivým ohlasom. Veď čo už môže byť pre žiaka spútaného zákazmi, príkazmi a nariadeniami školského poriadku dobrodružnejšie, ako robiť doteraz prísne zakazovanú činnosť úplne legálne a so súhlasom učiteľského zboru. Tak sa začal najodvážnejší projekt v histórii 8. triedy pod názvom UMENIE ZBLÍZKA. Rozprúdil sa čulý pracovný ruch a zaujatie, aké zvyčajne sprevádza len udalosti dejinného významu. Študovali sme v encyklopédiách, surfovali po internete a zháňali vhodné predlohy. Rozhodli sme sa parafrázovať diela Picassa, Gogha, Gauguina, Hundertwassera, Dalího, Kleeho, Warhola, Lichtensteina, Dubufeta, ...
... Návštevníci výstavy mohli porovnať naše výtvory s predlohami... Uvideli samotného Picassa pri práci na obraze Avignonské slečny. Nešťastného van Gogha sa zvedavci najčastejšie pýtali na jeho odrezané ucho, ktoré mu ešte stále krvácalo. Hundertwasser vo vlastnoručne vyrobenom odeve všetkých presviedčal o svojich ekologických názoroch. Na výstavu svojich diel pozýval do Medzilaboriec Andy Warhol.

Žiaci ZŠ Školská, Margecany (pedagóg Jana Mareková)

            


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB