» Domov » Gal�ria » UZ 03/ Mária Bartuszová: Zrnko. 1981 » Interpret�cie » Karina Kulpová: Semienko púpavy

Semienko púpavy

Karina Kulpová: Semienko púpavy
Karina Kulpová (15 r.) SZU© Letná, Poprad: Semienko púpavy. (ped. ¥ubica Ftoreková)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB