» Domov » Galéria » UZ 4 / Otis Laubert: Vyąµapaný ornament, Zo série Tapisérie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB » Interpretácie » Miriam Vaverčáková: Neoverené originály (A. Dürer: Portrét mladej Benátčanky)

Neoverené originály (A. Dürer: Portrét mladej Benátčanky)

Miriam Vaverčáková: Neoverené originály (A. Dürer: Portrét mladej Benátčanky)
Miriam Vaverčáková (15 r.) ZU© S© Letná Poprad: Neoverené originály (A. Dürer: Portrét mladej Benátčanky). (ped. Ąubica Ftoreková)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB