Ako mi ubieha cesta do ╣koly a spń╗

Samuel Tryzna: Ako mi ubieha cesta do ╣koly a spń╗
Samuel Tryzna (11 r.) ZUę Jßna Cikkera, Banskß Bystrica: Ako mi ubieha cesta do ╣koly a spń╗. (ped. Adrißna KoscelnÝkovß, PhD)

VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB