Rotácia XXI. video animácia

Ema Hrehová: Rotácia XXI. video animácia
Ema Hrehová (15 r.) ZU© Jána Cikkera, Banská Bystrica: Rotácia XXI. video animácia. (ped. Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB