Brueghel. akcia, koláž

kolektív žiakov: Brueghel. akcia, koláž
kolektív žiakov (11-12 r.) ZUŠ L. Árvaya, Žilina: Brueghel. akcia, koláž. (ped. Martina Štefanatná)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB