asambláž

Andrej Kasman, Eliška Králiková, Jozef Jakub: asambláž
Andrej Kasman, Eliška Králiková, Jozef Jakub (13-15 r.) ZUŠ L. Árvaya, Žilina: asambláž. (ped. Martina Štefanatná)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB