Cesta. počítačová animácia

Margaréta Camberová: Cesta. počítačová animácia
Margaréta Camberová (17 r.) ZU© L. Árvaya, Elok. pracovisko: Gaątanova 8327/56A, ®ilina: Cesta. počítačová animácia. (ped. Vladimír Stacho)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB