Chutíš mi!, fotografia

Lucia Gaburová: Chutíš mi!, fotografia
Lucia Gaburová (11 r.) ZŠ Mierová, Bratislava: Chutíš mi!, fotografia. (ped. Mgr. Lucia Konfalová)

Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB