UZ 02/ Ester ©IMEROVÁ-MARTINČEKOVÁ (1909-2005): Pątros. 1964, olej na plátne, 60,5 x 59,5 cm/ zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB