» Domov » Galďż˝ria » UZ 02/ Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005): Pštros. 1964, olej na plátne, 60,5 x 59,5 cm/ zbierka GMB

UZ 02/ Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005): Pštros. 1964, olej na plátne, 60,5 x 59,5 cm/ zbierka GMB


UZ 02/ Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005): Pštros. 1964, olej na plátne, 60,5 x 59,5 cm/ zbierka GMB
UZ 02/ Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005): Pštros. 1964, olej na plátne, 60,5 x 59,5 cm/ zbierka GMB.
„Láska ku geometrickým tvarom je akiste jednou zo základných čŕt ľudskej povahy. Príroda tvorí geometrické tvary bez toho, aby povyšovala jedny nad druhé...“
Ester Šimerová-Martinčeková

NÁMETY NA DISKUSIU
· Čo znamená, keď o niekom hovoríme, že „strká hlavu do piesku“? Boli ste niekedy v situácii, kedy by ste aj vy dali najradšej „hlavu do piesku“?

· Totalitné systémy (fašizmus, komunizmus) sa umenia, ktoré nechcelo slúžiť ich budovaniu a propagácii, často obávali a bojovali proti nemu, zakazovali ho, zatvárali výstavy a prenasledovali jeho autorov. Poslaním umenia je totiž hľadanie pravdy a vyjadrovanie sa k otázkam a problémom doby, nie ich zakrývanie. Umenie je aj prejavom tvorivosti a slobody, ktorá sa nedá jednoducho zakázať. Čo si myslíte o slobode prejavu? Skúste sa opýtať rodičov alebo starých rodičov, ako si spomínajú na obdobie komunizmu, kedy nebolo vždy jednoduché vyjadriť svoj názor, svoje presvedčenie či vierovyznanie.

· Máte doma nejaké domáce zvieratá? Ako sa o ne staráte a čo pre vás znamenajú? Ľudia v súčasnosti nemajú taký prirodzený vzťah k prírode ako kedysi, keď si väčšinu potravín vedeli zaobstarať a dopestovať sami. Pre nás je často jednoduchšie kúpiť si ich v obchode. Niektorí z vás však možno majú záhradu a chovajú domáce zvieratá. Aké sú podľa vás rozdiely medzi životom v meste a na vidieku? Keby ste si mohli vybrať, kde by ste žili radšej?

NÁMETY NA AKTIVITY
· Skúste si predstaviť, že by sme oddelili farebné pozadie obrazu od pštrosa. Vznikol by nám abstraktný (nezobrazujúci) obraz zložený z farebných plôch a samostatný obraz pštrosa. Vytvorte z farebných plôch alebo geometrických tvarov abstraktný obraz. Potom nakreslite predmet, zviera alebo udalosť na priesvitný pergamenový papier (pauzák) a priložte ho na obraz. Kresieb môžete vytvoriť aj viac a môžete ich obmieňať.

· Vytvorte obraz s ľubovoľným námetom, ktorý nebude zobrazený presne podľa skutočnosti, ale pomocou farebných plôch geometrických tvarov. Kde v prírode sa dajú nájsť geometrické tvary?

· Namaľujte alebo nakreslite obraz, ktorý by bol sčasti realistický (namaľovaný podľa skutočnosti), ale postupne by sa menil na abstraktný. Môže to byť aj kolektívne dielo, v ktorom každý dotvorí jednu časť.

· Urobte obraz pomocou techniky koláže – použiť môžete napr. farebné papiere alebo noviny. Vystrihnete z nich rôzne tvary a skúste z nich vyskladať obraz nejakého konkrétneho predmetu.

O AUTORKE A DIELE

· Ester Šimerová-Martinčeková sa narodila v roku 1909 v Bratislave. Navštevovala súkromnú školu Gustáva Mallého v Bratislave, Akadémiu Julien a Akadémiu de l´art moderne v Paríži. Žila v Bratislave, Plzni, Prahe a od roku 1951 v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 2005 aj zomrela. Hovorí sa o nej, že je „prvou dámou slovenského maliarstva“. Bola totiž jednou z mála slovenských autorov, ktorí študovali priamo v centre moderného umenia – v Paríži. V jej tvorbe sa objavujú prvky viacerých smerov avantgardného umenia hľadajúceho nové spôsoby vyjadrovania, napr. kubizmu a surrealizmu. Kubizmus (z latinského cubus – kocka) vznikol pred rokom 1910 vo Francúzsku. Nezobrazuje predmet iba z jedného uhla, ale z mnohých uhlov pohľadu súčasne. Zobrazovaný predmet rozkladá na základné geometrické tvary. Znamenal veľkú zmenu v prístupe ku skutočnosti a práci s realitou a ovplyvnil mnohé umelecké hnutia. K jeho popredným predstaviteľom patria Georges Braque a Pablo Picasso.

· Ester Šimerová-Martinčeková patrí k umelcom tzv. Generácie 1909, ktorá dostala meno podľa roku narodenia mnohých významných umelcov tej doby (napr. Ján Mudroch, Ján Želibský, Cyprián Majerník). Mnohí jej predstavitelia skončili školu na začiatku druhej svetovej vojny, ktorá zasiahla do ich životov. Jednu z autorkiných výstav, ktorú mala v roku 1941 v Plzni, počas Protektorátu Čechy a Morava, zatvorili ako tzv. entartete Kunst (= zvrhlé umenie). Totalitný fašistický režim takto označoval moderné umenie a diela jeho predstaviteľov nechával zničiť.

· Šimerová často zobrazovala všedné námety (zátišia, prírodné, figurálne, mestské motívy), ktoré po návrate na Slovensko obohatila a prepojila so zobrazovaním krajiny. Obraz Pštros má akoby dve roviny – farebné abstraktné pozadie a štylizovanú kresbu pštrosa v popredí. Pštros je vták, ktorý symbolizuje pravdu a spravodlivosť, ale aj predstieranie, keďže má krídla, ale nelieta. Keď nechce, aby ho videli, skrýva hlavu do piesku. Oddávna si na ňom ľudia cenili jeho krásne perie, ktoré používali ako okrasu prílb a erbov.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB