» Domov » Galďż˝ria » UZ 02/ Július Jakoby (1903-1985): Cirkus. 1971, olej na plátne, 90 x 77 cm/ zbierka GMB

UZ 02/ Július Jakoby (1903-1985): Cirkus. 1971, olej na plátne, 90 x 77 cm/ zbierka GMB


UZ 02/ Július Jakoby (1903-1985): Cirkus. 1971, olej na plátne, 90 x 77 cm/ zbierka GMB
UZ 02/ Július Jakoby (1903-1985): Cirkus. 1971, olej na plátne, 90 x 77 cm/ zbierka GMB.
„Umenie nespočíva v predvádzaní znalostí a technickej šikovnosti, ani v zdôrazňovaní vonkajškovosti, ale vo vyjadrovaní úprimne prežitých zážitkov. Nie peknou maľbou sa stáva obraz obrazom, ale zážitkom, z ktorého vytryskne." Július Jakoby                                                

NÁMETY NA DISKUSIU
· Obraz je namaľovaný veľmi expresívne a spontánne, bez dlhého uvažovania, akoby vytryskol z autorovho vnútra. Možno nám pripomenie detskú kresbu či kresbu našich mladších súrodencov. Práve v umení 20. storočia bola detská tvorba jedným z dôležitých zdrojov inšpirácie, pretože bola čistá a úprimná. Mali ste niekedy taký silný zážitok, že ste cítili potrebu sa oň s niekým čo najskôr podeliť, zapísať si ho do denníka, napísať o ňom báseň, zložiť pesničku, alebo ho nakresliť?

· Koľko je na obraze postáv – ľudí a zvierat? Ako sa asi cítia, čo prežívajú? Je na obraze aj iné zviera ako kôň? Ku ktorému jazdcovi ktorý kôň patrí? Kto by mohol byť človek v pravom dolnom rohu obrazu? Je obraz príbehom o jednom, alebo viacerých ľuďoch?

· Július Jakoby tvoril na základe svojich zážitkov. Aký zážitok by sa mohol skrývať za týmto obrazom? Môže to byť aj niečo iné ako návšteva cirkusu?

· O kom zvykneme hovoriť, že je „na okraji spoločnosti“, a prečo? Ako sa ľudia dostanú do takej situácie? Myslíte si, že takýmto ľuďom môžeme nejako pomôcť aj my? Pomohli ste niekedy takémuto človeku?

· Do cirkusu väčšinou chodievame pre zábavu. Klauni, ktorí rozveseľujú druhých ľudí, sú však v umení často symbolom smútku, melanchólie, samoty, opustenosti. Ako by ste vyjadrili pomocou pohybu radosť, smútok, bolesť či nádej? Aké predmety by mohli tieto pocity symbolizovať?

· Ľudia, ktorí pracujú v cirkuse, žijú časť roka kočovným životom, presúvajú sa z miesta na miesto. V ktorých povolaniach musia ľudia veľa cestovať? Na Slovensku máme množstvo prísloví, ktoré hovoria o domove (asi najznámejšie je „Všade dobre, doma najlepšie“). Čo je pre teba na domove najdôležitejšie, čo domov vytvára?

NÁMETY NA AKTIVITY
· Skúste si zaviazať oči, zatočiť sa a potom čo najrýchlejšie, za niekoľko sekúnd, nakresliť predmety alebo výjavy, ktoré vám niekto diktuje.

· Nakreslite vybraný predmet viacerými spôsobmi – začnite čo najverenejším zobrazením skutočnosti a postupne ho stále viac a viac zjednodušujte, nakoniec ho načrtnite iba niekoľkými ťahmi.

· Čo všetko sa dá vyjadriť pomocou čiary? Pomocou rôznych materiálov a nástrojov (ceruzka, pero, fixka, pastel, vodové farby, tempera; prst, drievko, sprej, kolieska autíčka a pod.) skúste nakresliť rôzne čiary vyjadrujúce nasledujúce protiklady: priamosť – spletitosť, rýchlosť – pomalosť, stúpanie – klesanie, pokoj – strach, únava – energia, radosť – hnev... Napíšte svoj autogram (podpis) rôznymi spôsobmi tak, aby vyjadroval rôzne emócie.

· Vymyslite príbeh klauna na obraze a vytvorte o ňom komiks, alebo napíšte báseň.

· Kvapnite trocha farby na papier (urobte machuľu), papier zložte na polovicu a pritlačte. Po chvíli papier otvorte a z machule vám vznikne ornament, ktorý vám možno niečo pripomenie. Skúste ho dokresliť podľa vlastnej fantázie.

· Vytvorte obraz pomocou miešania rôznych farieb, akoby sa celá plocha papiera premenila na veľkú paletu.

O AUTOROVI A DIELE
· Július Jakoby sa narodil v roku 1903 v Košiciach, kde prežil celý svoj život. Študoval na kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Zomrel v Košiciach v roku 1985. Patrí k predstaviteľom tzv. košickej moderny (okruh umelcov žijúcich v Košiciach, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali najmä téme mesta, mestského človeka a sociálnym problémom).

· Jakoby nám neukazuje svoj konkrétny zážitok z návštevy cirkusu, ale vnútorný zážitok, výpoveď o človeku a jeho svete, jeho krásnych i ťažkých, tragických i komických stránkach – akési „divadlo sveta“. Svoje obrazy často aj dva-tri razy premaľoval, keď s nimi nebol spokojný. Stávalo sa, že si k nemu niekto prišiel kúpiť obraz, ktorý si vyhliadol, no ten už bol zmenený na nové dielo. Aj toto premaľúvanie bolo pre neho súčasťou tvorby. Úmyselne pracoval so zjednodušenou maľbou, groteskou, karikatúrou a výraznou expresívnou farebnosťou. Zaujímal sa o ľudí na okraji spoločnosti, ktorých často zobrazoval. Toto dielo vyzerá ako skica – letmo namaľovaný obraz bez dôrazu na detail, ktorý sa snaží vystihnúť a zachytiť atmosféru.

· Kompozícia obrazu (spôsob, akým sú na obraze rozmiestnené, usporiadané jednotlivé predmety a postavy) je kruhová, a preto sa nám zdá byť všetko, čo je na obraze namaľované v pohybe, vo víre a akoby chaose.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB