UZ 02/ Jozef JANKOVIČ (1937): Svedectvo VI. 1965, reliéf (drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 205 x 80 cm


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB