» Domov » Galďż˝ria » UZ 02/ Jozef Jankovič (1937): Svedectvo VI. 1965, reliéf (drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 205 x 80 cm

UZ 02/ Jozef Jankovič (1937): Svedectvo VI. 1965, reliéf (drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 205 x 80 cm


UZ 02/ Jozef Jankovič (1937): Svedectvo VI. 1965, reliéf (drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 205 x 80 cm
UZ 02/ Jozef Jankovič (1937): Svedectvo VI. 1965, reliéf (drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 205 x 80 cm.
„Vo svojich sochách sa Jankovič zväčša venuje existenciálnym problémom svojho vnútra... Hravo a zdanlivo nevážne sa zaoberá základnými etickými otázkami. Strháva masku falošnosti, pretvárky, malichernosti, neúprimnosti, zrady. Pranierujúc stratu ľudskej dôstojnosti hľadá ľudskosť v pravom slova zmysle.“
                                                                                          Zuzana Bartošová

NÁMETY NA DISKUSIU
· Toto dielo má silný existenciálny rozmer. Nenecháva nás ľahostajnými, ale hovorí o otázkach ľudského bytia, nad ktorými sa zamýšľa každý človek. Aké pocity vo vás dielo vyvoláva? Skúste ich napísať na papier alebo tabuľu. Nie všetky umelecké diela v nás vzbudzujú iba príjemné pocity. Ak má byť umenie pravdivé, malo by odrážať aj aktuálne problémy svojej doby. Umenie totiž neodzrkadľuje iba povahu umelca, ale aj dobu, v ktorej vzniká, a to s celým jej bohatstvom.

· Čo podľa vás symbolizujú jednotlivé farby v tomto diele – žltá, šedá, čierna? Čo by sa mohlo skrývať v žltom previazanom balíku?

· Monumentálne sochy bývajú často umiestňované na verejných priestranstvách, v budovách či na námestiach. Po zmene politického režimu sú to práve pomníky, ktoré bývajú odstraňované a rúcané. V období komunizmu stáli na námestiach monumentálne, neprirodzene zväčšené busty politikov vytvorené umelcami oficiálneho socialistického realizmu, ktorí sa prispôsobili jeho požiadavkám napriek tomu, že obmedzoval slobodu ich prejavu a tvorby. Tí, ktorí sa mu nepodriadili a nerezignovali na slobodu výtvarnej tvorby aj za cenu, že boli prenasledovaní a nemohli vystavovať, tvorili tzv. neoficiálnu scénu, ku ktorej predstaviteľom patril aj Jozef Jankovič. V roku 1969 vytvoril súsošie Obete varujú pre Pamätník SNP v Banskej Bystrici, ktoré bolo v roku 1972 (v období normalizácie) z politických dôvodov odstránené (dnes je osadené späť na pôvodné miesto). Aké udalosti 20. storočia by mohlo dielo Svedectvo pripomínať? Svedectvom akých udalostí by mohlo byť?

· Skúste si predstaviť, že by takéto dielo stálo ako pomník u vás na námestí. Pomníky a pamätníky, okolo ktorých denne chodíme a podľa ktorých bývajú pomenované námestia a ulice, často ani nevnímame. Úlohou pomníka je však niečo pripomenúť, aby sa na nejakú udalosť nezabudlo. Predstavte si, že by ste mali rozhodovať o umiestnení tejto sochy na verejnom priestranstve. Aké by boli vaše argumenty pre a proti?
· Toto dielo má silný existenciálny rozmer. Nenecháva nás ľahostajnými, ale hovorí o otázkach ľudského bytia, nad ktorými sa zamýšľa každý človek. Aké pocity vo vás dielo vyvoláva? Skúste ich napísať na papier alebo tabuľu. Nie všetky umelecké diela v nás vzbudzujú iba príjemné pocity. Ak má byť umenie pravdivé, malo by odrážať aj aktuálne problémy svojej doby. Umenie totiž neodzrkadľuje iba povahu umelca, ale aj dobu, v ktorej vzniká, a to s celým jej bohatstvom.

· Čo podľa vás symbolizujú jednotlivé farby v tomto diele – žltá, šedá, čierna? Čo by sa mohlo skrývať v žltom previazanom balíku?· Monumentálne sochy bývajú často umiestňované na verejných priestranstvách, v budovách či na námestiach. Po zmene politického režimu sú to práve pomníky, ktoré bývajú odstraňované a rúcané. V období komunizmu stáli na námestiach monumentálne, neprirodzene zväčšené busty politikov vytvorené umelcami oficiálneho socialistického realizmu, ktorí sa prispôsobili jeho požiadavkám napriek tomu, že obmedzoval slobodu ich prejavu a tvorby. Tí, ktorí sa mu nepodriadili a nerezignovali na slobodu výtvarnej tvorby aj za cenu, že boli prenasledovaní a nemohli vystavovať, tvorili tzv. neoficiálnu scénu, ku ktorej predstaviteľom patril aj Jozef Jankovič. V roku 1969 vytvoril súsošie Obete varujú pre Pamätník SNP v Banskej Bystrici, ktoré bolo v roku 1972 (v období normalizácie) z politických dôvodov odstránené (dnes je osadené späť na pôvodné miesto). Aké udalosti 20. storočia by mohlo dielo Svedectvo pripomínať? Svedectvom akých udalostí by mohlo byť?

· Skúste si predstaviť, že by takéto dielo stálo ako pomník u vás na námestí. Pomníky a pamätníky, okolo ktorých denne chodíme a podľa ktorých bývajú pomenované námestia a ulice, často ani nevnímame. Úlohou pomníka je však niečo pripomenúť, aby sa na nejakú udalosť nezabudlo. Predstavte si, že by ste mali rozhodovať o umiestnení tejto sochy na verejnom priestranstve. Aké by boli vaše argumenty pre a proti?

NÁMETY NA AKTIVITY
· Navrhnite pamätník udalosti z minulosti alebo súčasnosti, o ktorej si myslíte, že nám má aj dnes čo povedať, a navrhnite miesto, kde by čo najviac vynikla. Môžete na to použiť aj mapu mesta či obce, kde bývate. Opýtajte sa vašich blízkych, ktorá udalosť, alebo osobnosť by si podľa ich názoru zaslúžila pamätník, aby sa na ňu nezabudlo.

· Pri sochách je vždy dôležitý aj ich vzťah k priestoru, k okolitej architektúre, s ktorou sa navzájom ovplyvňujú. Navrhnite budovu pre reliéf Svedectvo. Na čo by táto budova slúžila?

· Jozef Jankovič nevytváral postavy iba v sochárskej forme, ale aj v oveľa menšej mierke, v kresbách a počítačových grafikách, a dokonca navrhoval aj figurálne šperky. Navrhnite svoju vlastnú postavu, ktorá nemusí byť realistická, ale môže byť zastúpená iba fragmentom, formou koláže z rôznych druhov papiera a materiálu. (Použitie rôznych predmetov z každodenného života v koláži sa volá asambláž.) Skúste vytvoriť šablónu svojej postavy z kartónu a opakovane ju obkresľovať, prekrývať, otáčať, alebo ju nakresliť v počítači.

· Navrhnite a vytvorte svoje vlastné šperky so štylizovanou postavou. Môžete na to použiť napr. špajle, drôty, celofán či transparentné papiere.

· Pokúste sa vytvoriť (aj s pomocou rekvizít) živú plastiku, ktorá by vyjadrovala dôležité posolstvo o človeku, o tom, čo prežíva, o čom uvažuje, čo ním hýbe. Môže to byť napr. plastika vyjadrujúca atmosféru vašej triedy alebo príbeh osobnosti, po ktorej je pomenovaná vaša škola.

· Napíšte príbeh diela Svedectvo. Čo asi prežívajú ľudia, ktorých zobrazuje. Sú to podľa vás konkrétni ľudia, alebo symbolizujú nejakú skupinu ľudí či celé ľudstvo?

O AUTOROVI A DIELE

· Jozef Jankovič sa narodil v roku 1937 v Bratislave. Študoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde žije a tvorí. Centrom jeho sochárskej, ale aj grafickej tvorby, blízkej novej figurácii, novému realizmu a pop artu, je človek a ľudská figúra. Nová figurácia vznikla koncom 50. rokov 20. storočia v USA. Charakterizuje ju subjektívny spôsob videnia, ukazuje človeka akoby zvnútra, cez jeho prežívanie a existenciálne pocity, nie cez vonkajšiu podobu. Často využíva nadsádzku, zväčšený telesný detail alebo fragment, grotesku, iróniu či sarkazmus.

· Dielo Svedectvo VI je súčasťou jedného z najvýznamnejších autorových cyklov s názvom Svedectvá, ktorý vznikal v polovici 60. rokov. Sú to svedectvá o dobe, o človeku, o jeho existencii. Ústredným motívom je človek, no Jozef Jankovič pracuje iba s jeho torzom, fragmentom, časťou. Týmto fragmentom sú štyri páry predĺžených nôh, ktoré vznikli pomocou naliatia sadry do pančúch. Nohy sú zavesené na drevenej podložke a priklincované – tieto symboly nie sú náhodné, ale odkazujú na ukrižovanie Krista. Previazaný žltý balík nad nohami môže symbolizovať ľudský údel.
 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB