UZ 02/ Dezider TÓTH (1947): Sneh. Z cyklu Ochrana prírody. 1970, fotodokumentácia akcie. Čiernobiela fotografia, 16 x 14 cm/ Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB