» Domov » Galďż˝ria » UZ 02/ Dezider Tóth (1947): Sneh. Z cyklu Ochrana prírody. 1970, fotodokumentácia akcie. Čiernobiela fotografia, 16 x 14 cm/ Zbierka GMB

UZ 02/ Dezider Tóth (1947): Sneh. Z cyklu Ochrana prírody. 1970, fotodokumentácia akcie. Čiernobiela fotografia, 16 x 14 cm/ Zbierka GMB


UZ 02/ Dezider Tóth (1947): Sneh. Z cyklu Ochrana prírody. 1970, fotodokumentácia akcie. Čiernobiela fotografia, 16 x 14 cm/ Zbierka GMB
UZ 02/ Dezider Tóth (1947): Sneh. Z cyklu Ochrana prírody. 1970, fotodokumentácia akcie. Čiernobiela fotografia, 16 x 14 cm/ Zbierka GMB.
„Fauna a flóra sú rovnako krehké a zraniteľné ako človek sám – a bolesť prírody sa stáva aj bolesťou človeka. ... prirodzene, Dezider Tóth sa nevyjadruje jazykom ekológa, ale výtvarníka.“                                                                              Igor Gazdík

NÁMETY NA DISKUSIU
· Toto dielo vzniklo v dobe, kedy sa vo svete začalo prvýkrát hovoriť o ekologických problémoch, o ktorých dnes počujeme veľmi často. V tomto období vzniklo hnutie Greenpeace (1969) a UNESCO vyhlásilo rok 1970 za rok Ochrany prírody. K aktuálnym otázkam doby, medzi ktoré patrila aj ekológia, sa vyjadrovali aj umelci, ktorí odišli z galérií a svojich ateliérov von do prírody, ktorá sa pre nich stala neobmedzeným ateliérom. Kým dovtedy umelci prírodu zväčša zobrazovali na plátno, umelci tzv. land artu (umenia v krajine, umenia v prírode, ktoré sa vznikalo v druhej polovici 60. rokov v USA, Veľkej Británii a paralelne j u nás) do prírody sami vstúpili, aby v nej zanechali priamu stopu svojej prítomnosti. Myslíte si, že diskusie o ekológii majú svoj význam? Mali by sa k nej vyjadrovať aj ľudia z iných profesií alebo iba špecializovaní odborníci? Môžeme aj my prispieť k riešeniu tejto zložitej problematiky (napr. triedením odpadu, kupovaním ekologických výrobkov)?

· Skúste si predstaviť niektorý zo svojich prázdninových výletov do prírody (k moru, jazeru, do lesa alebo na hory). Zavrite oči a skúste sa „preniesť“ do prírody. Predstavte si zvuk zurčiaceho potoka, morských vĺn, šumenie lístia, vetra, dažďa, snehu...
· Každé ročné obdobie má svoje špecifiká. Skúste k nim priradiť, čo ich vystihuje, ako aj farby, aké vo vás evokujú, a pocity, aké vo vás vyvolávajú (napr. jeseň – zlatá – teplo).

NÁMETY NA AKTIVITY
· Každý z nás už niekedy vytvoril nejaké „dielo“ v prírode, v snehu, piesku či blate. Z akých rôznych prírodných materiálov by sa dali vytvoriť prírodné inštalácie? Keď pôjdete do prírody, skúste sa na ňu pozerať ako na svoj „ateliér“. Skúste sa zamyslieť, ako by ste do prírody mohli zasiahnuť, aký odkaz v nej zanechať. Svoje nápady si môžete zaznamenať do denníka, prípadne môžete odfotografovať prírodné miesta, ktoré vás oslovia, a niektoré z nich môžete sami alebo spoločne zrealizovať. Keďže diela v prírode postupne zaniknú a splynú s jej kolobehom (roztopia sa, zmyje ich dážď), môžeme ich zachovať iba prostredníctvom fotografie.

· Skúste vytvoriť vizuálnu poéziu, v ktorej použijete prírodné materiály, príbeh či denník vybraného miesta a jeho premien počas niekoľkých dní, týždňov, mesiacov.

· Najprirodzenejším spôsobom, ktorým sa dotýkame prírody, je naša chôdza. Každý z nás v nej zanecháva svoje stopy, ktoré sú v blate alebo snehu dobre viditeľné. Pre niektorých umelcov sa chôdza a putovanie v prírode stali dôležitým prostriedkom tvorby. Putovanie sa dá prirovnať k ľudskému životu, ľudskej púti. Keď niekam putujeme, naša cesta niekam smeruje, má svoj cieľ. Skúste pozorovať rôzne druhy stôp, ktoré v prírode nájdete, zakreslite ich alebo vytvorte ich „vzorkovník“.


O AUTOROVI A DIELE
· Dezider Tóth sa narodil v roku 1947 vo Výčapoch-Opatovciach na strednom Slovensku. Vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobí. Pre jeho rozmanitú tvorbu je dôležitá práca so slovom a obrazom, z ktorých vytvára hravé diela a vizuálnu (obrazovú) poéziu. Je autorom viacerých kníh pre deti (Urob si masku, 1989; Noha k nohe, s V. Klimáčkom, 2005). Venuje sa maľbe, akčnému a konceptuálnemu umeniu, tvorbe inštalácií a objektov. Konceptuálne umenie (názov je odvodený od latinského slova conceptio – nápad, myšlienka, idea) vznikalo od 60. rokov 20. storočia. Umelci pokladali nápad, myšlienku, diskusiu o nej, svoje poznámky, ako aj spôsob, ako dielo vzniká, za rovnako dôležité ako samotné dielo. Pre diváka sa to stáva výzvou, ktorá ho núti zastaviť sa, zamyslieť sa, komunikovať s dielom a uvažovať o ňom. Konceptuálne umenie môže mať rozmanité podoby, od používania textu až po vystavovanie denníkov, poznámok, fotografií, videa alebo hotových predmetov každodenného použitia, prostredníctvom ktorých autori vyjadrovali svoju myšlienku.

· Dielo Sneh je výsledkom akcie autora, v rámci ktorej sa vybral do prírody v mieste svojho rodiska. Zaujímal sa o prírodu a kontakt s ňou. Uvažoval, ako do prírody zasiahnuť tak, aby jej neublížil a nezranil ju. Začal vytvárať cyklus s názvom Ochrana prírody. V zasneženej krajine symbolicky „zasnežil“ – popísal strom slovom SNEH v rôznych svetových jazykoch. Keďže táto akcia vznikala v prírode bez prítomnosti verejnosti, aby ju mohol sprostredkovať a ukázať, použil fotografiu ako prostriedok na jej zachytenie. Vznikala počas minulého režimu (v roku 1970), kedy sa všetci autori, ktorí sa nechceli vzdať slobody prejavu a neprijali za spôsob tvorby socialistický realizmus, stali súčasťou tzv. neoficiálnej výtvarnej scény.
Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB