» Domov » Galďż˝ria » UZ 02/ Klára Bočkayová (1948): Rozmachy I. 1994, akryl na plátne, 120 x 80 cm/ Zbierka GMB

UZ 02/ Klára Bočkayová (1948): Rozmachy I. 1994, akryl na plátne, 120 x 80 cm/ Zbierka GMB


UZ 02/ Klára Bočkayová (1948): Rozmachy I. 1994, akryl na plátne, 120 x 80 cm/ Zbierka GMB
UZ 02/ Klára Bočkayová (1948): Rozmachy I. 1994, akryl na plátne, 120 x 80 cm/ Zbierka GMB.
„Väčšina z nás po celé detstvo hľadela na kuchynské nástenné výšivky po predkoch... Lyrický humor, ktorý je v Bočkayovej prácach, vzniká povýšením „kuchynského gýča“ do inej roviny.“                                                                         Ludvík Kundera

NÁMETY NA DISKUSIU
· Videli ste niekde (napr. u starých rodičov, v skanzene) na stenách takéto vyšívané dečky s rôznymi obrázkami, textami či prísloviami? Čo máte zavesené na stenách doma vo svojej izbe?

· Slovo gýč sa zvykne používať v rôznych súvislostiach a oblastiach. Gýč je dielo, ktoré vzniká najmä preto, aby sa zapáčilo divákovi, alebo aby sa dobre predávalo, a nie z vnútornej potreby umelca, ktorý hľadá čo najpravdivejšie vyjadrenie svojich myšlienok, predstáv a pocitov. Gýč sa chce len páčiť, neprináša žiadnu myšlienku ani nový pohľad. Čo by ste označili za gýč vo výtvarnom umení, literatúre, hudbe alebo filme?

· Ktoré práce sa zvyknú považovať za mužské a ktoré za ženské? V ktorých zamestnaniach pôsobí viac mužov a v ktorých viac žien? Prečo je to tak?

NÁMETY NA AKTIVITY
· Vyskúšajte si techniku frotáže: nájdite v triede alebo škole zaujímavé povrchy či predmety (napr. stena, parkety, koberec, chodník, obrus, mince), priložte na ne papier a ťahmi ceruzky na papieri sa vám predmet či povrch „otlačí“ na papier. Môžete si vytvoriť vzorkovník rôznych materiálov.

· Anjel je tajomná bytosť, o ktorej presne nevieme, ako presne vyzerá. Skúste si predstaviť, ako by mohol vyzerať a aké by mohol mať vlastnosti váš anjel strážny, a vytvorte jeho portrét. Môžete mu tiež skúsiť napísať list.

· Keď druhému človeku pomôžeme, alebo ho potešíme, aj my sa stávame takými anjelmi strážnymi. Vytvorte svoj vlastný autoportrét ako anjela – obkreslite sa navzájom na veľký papier a svoje obrysy dokreslite na obraz anjela podľa vašich predstáv. Anjelov môžete zavesiť do priestoru.

· Kde všade ste videli zobrazených anjelov? Nájdite rôzne spodobenia anjelov (v časopisoch alebo na internete) a vytvorte z nich koláž – obrázky môžete rôzne posúvať, skladať, prekrývať.

· Spomeňte si na rôzne príslovia a porekadlá a skúste ich opísať, vysvetliť, vymyslieť situáciu, na opis ktorej by sa mohli hodiť. Vytvorte ilustráciu týchto prísloví, ich komixový príbeh alebo ich skúste zahrať.

· Aké tradičné ľudové remeslá poznáte? Používajú sa niektoré v mieste vášho bydliska? Dnes ich už využívame menej ako v minulosti, keď si ľudia mnohé veci vyrábali sami. Mnohí v vás však vedia vyšívať, piecť podľa tradičných receptov či vyrezávať z dreva. Skúste svoje schopnosti oživiť a prepojiť tradíciu so súčasnosťou – vyrobte nejaký súčasný predmet tradičnou technikou (napr. mobil z dreva, vyšitú stránku časopisu), alebo naopak, súčasnou technikou predmet z minulosti (napr. výšivku kroja na počítači, ľudový ornament farbami na sklo).

O AUTORKE A DIELE
· Klára Bočkayová sa narodila v roku 1948 v Martine. Študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení, žije a tvorí v Stupave pri Bratislave. Jej tvorba vychádza zo záujmu o vyšívané dečky s nápismi, prísloviami či prianiami, aké v minulosti zdobili kuchynské steny domácností (napr. s motívmi pastierov a pastierok, gazdiniek, detí, Poslednej večere, anjelov; s nápismi Hosť do domu, Boh do domu; Čistota pol života; Kto šetrí, má za tri...). Tieto dečky si ženy často kupovali a podľa predlohy ich doma vyšívali – tradične sú pripisované ženskému svetu a priraďované k ženským prácam. Neboli to umelecké diela, ale populárne obrázky, ktoré patrili do masovej kultúry. Klára Bočkayová ich však vyzdvihuje z ich pôvodného kontextu, pretvára ich a mení – vznikajú z nich celkom nové dynamické diela s vlastným svetom. Jej tvorba je blízka pop artu (vznikajúceho v polovici 50. rokov 20.storočia v Anglicku a USA), ktorý vychádzal z populárneho a ľudového umenia odrážajúceho každodenný život veľkomesta.

· Klára Bočkayová vytvára svoje diela technikou frotáže (z franc. frotter – zotrieť), ktorá vzniká priložením papiera na štruktúrovaný, nerovný povrch (v tomto prípade textilnú výšivku) a jeho pretieraním ceruzkou, prostredníctvom ktorej sa obraz prenesie, otlačí na papier. Bočkayová však pôvodnú dečku ďalej pretvára – využíva detail, niektorú časť použije viackrát, rôzne ju posúva a krčí a domaľúva, aby vznikol nový obraz s vlastným príbehom.

· Východiskom obrazu Rozmachy bola výšivka s dvoma anjelmi. Anjel (z gréckeho angelos = posol) sa v umení zobrazuje od dávnych dôb. V kresťanstve, ktoré pri zobrazovaní anjela ako Božieho posla vychádzalo zo starších mytologických (sumerských, egyptských, antických) zobrazení, bol zobrazovaný ako bytosť (mladík či dievčina) s krídlami alebo aj bez krídel. Niekedy býval zobrazovaný iba ako okrídlená hlava či detský anjel (tzv. putto).

 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB