UZ 02/ Klára Bočkayová (1948): Rozmachy I. 1994, akryl na plátne, 120 x 80 cm/ Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB