UZ 02/ Ladislav ČARNÝ (1949): Putrefactio est omnium rerum mater. 1995, procesuálna plastika, papierové odliatky charakterovej hlavy F.X.Messerschmidta v postupnom rozpade/ Zbieka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB