» Domov » Galďż˝ria » UZ 03/ Rudolf Sikora: Nekonečný kolobeh života. 1976-79

UZ 03/ Rudolf Sikora: Nekonečný kolobeh života. 1976-79


UZ 03/ Rudolf Sikora: Nekonečný kolobeh života. 1976-79
UZ 03/ Rudolf Sikora: Nekonečný kolobeh života. 1976-79. UZ 03/ Rudolf Sikora: Nekonečný kolobeh života. 1976-79, ofset na papieri, 69,5 x 49,5cm, zbierka GMB

„Teraz, keď sa pozerám späť, usmejem sa nad svojou dávnou túžbou mať v hlave aký-taký poriadok,
nad túžbou poznať odpoveď na večné otázky: Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme?...“
                                                                                                                                Rudolf Sikora
 
O AUTOROVI A DIELE
› Rudolf Sikora je významný predstaviteľ konceptuálneho umenia na Slovensku, ktorý svoju tvorbu prezentuje doma i v zahraničí. Narodil sa v roku 1946 v Žiline, v rodine matematika. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zaujíma sa o ekológiu, astronómiu, kozmológiu a aktuálne otázky vedy, vo svojej tvorbe prepája vedu a umenie. Je organizátorom kultúrneho života, žije a tvorí v Bratislave, Prahe a Košiciach, kde pôsobí ako pedagóg na univerzite. Počas Nežnej revolúcie v roku 1989 bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu. V roku 2007 bol o ňom natočený dokumentárny film s názvom Sám proti sebe.
› Humanistické, ekologické a etické posolstvá prepája Sikora so záujmom o človeka. Využíva symboliku znakov *, → a +. Cez vesmír a prírodu, ktorá nás obklopuje a ktorej sme súčasťou, smeruje k záujmu o konkrétneho človeka, k röntgenovej snímke vlastnej ruky, lebky či svojmu autoportrétu. Konceptuálne umenie, ktoré sa rozvíjalo od polovice 60. rokov 20. storočia, považuje za najdôležitejšiu stránku umeleckého diela jeho ideu.
› V 70. – 80. rokoch 20. storočia patril Rudolf Sikora k predstaviteľom tzv. neoficiálnej scény. Umelci, ktorí sa nepodriadili danému svetonázoru a nezačali tvoriť v štýle socialistického realizmu, nemohli vystavovať a neraz boli sledovaní a vypočúvaní tajnou bezpečnosťou. Zachovali si však svoju vnútornú slobodu pre tvorbu. Stretávali sa a spolu s vedcami diskutovali o aktuálnych problémoch, o ktorých sa verejne nemohlo hovoriť. Jedným z nich bola napríklad otázka ekológie, o ktorej sa vo svete začalo hovoriť koncom 60. rokov 20. storočia (napr. v roku 1969 vznikla organizácia Greenpeace, rok 1970 bol organizáciou UNESCO vyhlásený za Rok ochrany prírody).

NÁMETY NA DISKUSIU
› Dielo Nekonečný kolobeh života pracuje so znakmi, ktoré sú známe každému z nás. Čo všetko symbolizujú, predstavujú znaky *, →, +? Kde všade sa používajú a v akých rôznych súvislostiach?
› Dielo predstavuje kolobeh vo vesmíre, prírode i v živote každého z nás. Akými rôznymi spôsobmi by sa dal zobraziť ľudský život, ktorý sa zvykne prirovnávať k púti alebo putovaniu? Symbolicky sa zvyčajne zobrazuje ako cesta. 
› V živote každého človeka existujú dôležité okamihy. Ktoré udalosti sú dôležité v živote každého človeka? Na ktoré najdôležitejšie udalosti vo svojom živote si spomínaš ty? 
› Pozoroval si už niekedy nočnú oblohu? Keby si sa mohol vydať na cestu do vesmíru, koho a čo by si so sebou zobral? Aké posolstvo zo Zeme by si tam priniesol?
› Súčasťou tohto diela je aj text a vysvetlivky pomenúvajúce jednotlivé symboly. Čo by mohol symbolizovať kameň popísaný symbolmi?
› Opýtaj sa svojich rodičov a starých rodičov, ako si spomínajú na udalosti v roku 1989. Čo sa podľa teba od tej doby zmenilo? Čo to znamená demokracia? Ako sa prejavuje v našom každodennom živote?
› Grafika je vytvorená technikou ofsetu. Je to tlač z plochy, pri ktorej sa fotograficky prenesený obraz z kovovej platne pretláča na gumový valec, ktorý farbu prenesie na papier.

AKTIVITY
› Nájdi a odfotografuj vo svojom okolí symboly *, → a +. Kde všade sa dajú nájsť? Aké ďalšie znaky používame v každodennom živote? Ktoré používame v bežnej komunikácii, napr. keď píšeme SMS? Vytvor svoje vlastné znaky a symboly (môžeš ich nakresliť na papier, napísať na počítači, ale aj poskladať v prírode z prírodných materiálov). Aké rôzne znaky nájdeš na klávesnici počítača?
› V prírode sa striedajú ročné obdobia, deň a noc. Pozoruj kolobeh prírody na jednom mieste počas niekoľkých dní a svoje pozorovania zaznamenaj. Pozoruj výhľad z okna triedy a jeho zmeny. Ako sa mení, keď prší, sneží, svieti slnko, je zamračené... Rôzne výhľady môžeš odfotografovať a porovnať.
› Skús jedným alebo viacerými symbolmi pomaľovať kameň a odfotografuj ho. Pokús sa kameň nakresliť a porovnaj fotografiu a kresbu.
› Vytvor svoju vlastnú predstavu, svoj vlastný obraz kolobehu života. Môžeš pri ňom použiť formu znakov, ktoré sú niekedy výstižnejšie ako konkrétne obrazy.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB