» Domov » Galďż˝ria » UZ 03/ Milan Bočkay: Papier XLIV. 1981

UZ 03/ Milan Bočkay: Papier XLIV. 1981


UZ 03/ Milan Bočkay: Papier XLIV. 1981
UZ 03/ Milan Bočkay: Papier XLIV. 1981. UZ 03/ Milan Bočkay: Papier XLIV. 1981, ceruzky na papieri. 81 x 60 cm, zbierka GMB

 „Čo je vlastne namaľované a čo je naozaj? Kde leží hranica medzi klamom a vidinou? Tieto otázky rieši (Bočkay) na základe precíznej staromajstrovskej techniky maľby...“            Katarína Bajcurová               

O AUTOROVI A DIELE

› Milan Bočkay je predstaviteľom tzv. analytických tendencií v slovenskej maľbe. Narodil sa v roku 1946 v Krušoviciach pri Topoľčanoch. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Stupave pri Bratislave. Je jedným zo zakladateľov a členov skupiny umelcov A-R, ktorá vznikla v roku 1991. Zaoberá sa analýzou a reflexiou média maľby a kresby, skúma ich možnosti a hranice.
› V centre tvorby Milana Bočkaya stojí problém skutočnosti, ilúzie a ich hraníc. Využíva  techniku tzv. trompe l´oeil, zrakového klamu, kedy divák nemá istotu, čo je naozaj a čo iba namaľovaný očný klam. Maľuje ťahy štetca, ktoré vyzerajú, akoby plasticky vystupovali von z plátna, pretrhnuté plátna, v ktorých je pretrhnutie iba namaľované, alebo tiene, ktoré nie sú skutočné. Často interpretuje a  premaľúva diela slávnych umelcov z minulosti. Smer v umení, ktorý maľuje portrét alebo predmet tak, že vyzerá akoby bol odfotografovaný, ako by bol ozajstný, sa volá hyperrealizmus.
› Obraz Papier XLIV, napriek tomu že vyzerá ako koláž z papierových písmen nalepených na papier, je celý nakreslený ceruzkami na ploche papiera. Písmená, ktoré vyzerajú, akoby z jeho plochy vystupovali, sú nakreslené tak autenticky, že sa nášmu zraku na prvý pohľad nechce uveriť že nevystupujú z papiera. Je to princíp, na ktorom je založená väčšina Bočkayovych diel. Jeho diela pracujú s princípom hry, ktorú hrá s divákom a jeho vnímaním, zrakom.

NÁMETY NA DISKUSIU
› Na prvý pohľad sa nám niektoré veci môžu zdať iné, ako keď ich lepšie spoznáme. Pri pozorovaní obrazov používame najmä náš zrak, ktorý nás môže chcieť „oklamať“. Aj umenie pracuje s „okoklamom“ a ilúziou, kedy nevieme, čo je skutočné a čo sa nám iba zdá. Tento obraz nás chce priviesť k pozornejšiemu pohľadu. Hrá s nami hru, v ktorej predstiera, že sú na ňom skutočné, z papiera vytrhnuté písmená nalepené na papieri. V skutočnosti je to iba kresliarsky trik – ilúzia materiálu vystupujúceho do priestoru, ktorá je nakreslená ceruzkami na ploche papiera.
› Na obraze Milana Bočkaya je český nápis „Mezi klamem a zdáním“.   Hovorí vlastne o tom, čo je podstatou Bočkayovych obrazov. Aký je rozdiel medzi pojmami zdanie, klam, ilúzia? Aké číslo v rímskom číslovaní predstavuje XLIV?
› Ilúzia je skreslený pohľad na skutočnosť. V umení umelci často vedome pracovali s problémom zdania, ilúzie už od antiky. Jeden z príbehov hovorí o tom, že dvaja umelci – Parrhasios a Zeuxis sa stavili, ktorí z nich dokáže namaľovať obraz tak, aby vyzeral ako skutočnosť. Zeuxis namaľoval obraz s hroznom, na ktorí sa zlietali vtáci, mysliac si, že je naozajstné. Parrhasios namaľoval záves, ktorý vyzeral tak autenticky, že Zeuxis žiadal, aby záves odstránili, aby si maľbu pod ním mohol pozrieť. Parrhasios teda vyhral, lebo záves bol namaľovaný a kým Zeuxisovi sa podarilo oklamať iba vtákov, on zmiatol človeka. › Videl si už niekedy podobné diela, ktoré mätú naše zmysly? Zažil si niekedy pocit, (napríklad v miestnosti, kde boli umiestnené zrkadlá alebo sklá), že si zrazu nevedel, čo je skutočný priestor a čo iba jeho iluzívny odraz v zrkadle?
› Spomínaš si na situáciu, kedy sa ti na prvý pohľad zdala nejaká udalosť alebo osoba iná, ako neskôr, keď si ich lepšie spoznal?  Stalo sa ti niekedy, že ťa niekto nachytal, vystrelil si z teba?
› Aj v literatúre poznáme podobné „klamy“ - slovné hry, alebo inotaje, ktoré sú skryté napríklad v poézii. Napadá ťa nejaké slovo s viacerými významami?

AKTIVITY
› V kresbe pracuje Milan Bočkay s textom, s výrokom. Máš aj ty svoj obľúbený citát, príslovie alebo slovné spojenie, ktoré rád používaš? Vytvor z neho obraz, kde ho znázorníš pomocou slov alebo obrazov.
› Skús nakresliť a odfotografovať pokrčený alebo roztrhnutý papier, kameň, zvlnené plátno, pokrčenú látku. Porovnaj fotografiu a kresbu. Ktorá pôsobí skutočnejšie, autentickejšie?
› Nakresli predmet v priestore alebo vytvor lepením koláž tak, aby predmet vyzeral ako skutočný, aby sa nám naozaj zdalo, že je umiestnený v priestore a nie iba na ploche papiera.
› Skús vytvoriť objekt – krabicu s previazaným špagátom alebo stužkou. Potom skús túto krabicu odfotografovať a namaľovať čo najvernejšie a výsledky porovnaj. 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB