» Domov » Galďż˝ria » UZ 03/ Mária Bartuszová: Zrnko. 1981

UZ 03/ Mária Bartuszová: Zrnko. 1981


UZ 03/ Mária Bartuszová: Zrnko. 1981
UZ 03/ Mária Bartuszová: Zrnko. 1981. UZ 03/ Mária Bartuszová: Zrnko. 1981, bronz, 6 x 20 x 8 cm, zbierka GMB

 „Mala odvahu vyjadriť sa k záhadám života.“      Zuzana Bartošová             
 
O AUTOROVI A DIELE

› Mária Bartuszová je významnou predstaviteľkou organickej línie sochárstva na Slovensku. Narodila sa v roku 1936 v Prahe, kde študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu na oddelení keramiky a porcelánu. Ako jediná autorka sa zaoberala tvorbou haptických (dotykových) plastík určených pre nevidomé deti, ktoré pomocou dotyku rozvíjali ich fantáziu. Bola manželkou významného slovenského sochára Juraja Bartusza. Žila a tvorila v Košiciach.
› Vo svojej tvorbe sa Mária Bartuszová inšpirovala prírodou a prírodnými formami, ktoré sa prejavili v tvaroch jej plastík. Tie vyjadrujú rôzne cykly v prírode: zrodenie, premenu, a prírodné procesy, ako dážď, kvapka, klíčenie, topenie snehu, ... Pracuje s kovom, využíva netradičné autorské techniky, ako odlievanie v gumených balónových hmotách alebo sadru, ktorá je veľmi krehkým a netrvácnym materiálom. Niekedy používa priamo prírodné materiály, napr. konáre stromov, ktoré umiestňuje do sadry.
› Tvorba Márie Bartuszovej je abstraktná. Nezobrazuje postavy a konkrétne predmety okolo nás, ale prostredníctvom prazákladných, archetypálnych prírodných organických tvarov nás vedie k uvažovaniu o často neviditeľných stránkach života, o jeho vzniku, raste a premene. Nepoužíva farbu, väčšina jej diel je bielych, alebo majú prirodzenú farbu materiálu, z ktorého sú vytvorené.  Inšpirovala sa prístupmi sochárov ako je rumunský sochár Brancusi alebo anglický sochár Henry Moore.

NÁMETY NA DISKUSIU
› Socha vzniká uberaním materiálu (napr. dreva), plastika jeho pridávaním (napr. hliny). Čo všetko pripomína táto plastika? Akú vôňu a chuť by si k nej priradil? Skús sa započúvať do zvuku tohto zrnka. Zvuk akého hudobného nástroja sa k nemu hodí?
› Umiestni do vreca rôzne druhy materiálov, napríklad kameň, drevo, CD, kus látky, plastový pohár... a so zatvorenými očami, iba pomocou hmatu skúmaj ich povrch. Aký povrch a teplotu by mohlo mať bronzové zrnko?
› Skús nájsť príslovie alebo citát, ktorý o zrne hovorí. Jedno africké príslovie napríklad hovorí: „Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo raz z neho bude veľký strom.“ Skús vymyslieť (napísať alebo nakresliť) príbeh na základe tohto, alebo iného príslovia, ktoré poznáš.
› Zrnko nám môže pripomenúť zrnko kávy. Aké rôzne druhy kávy poznáme? Káva pochádza z Etiópie. Volala sa kaffa a skôr, ako ju začali piť, ju ľudia najprv iba žuli. Do Európy sa káva dostala v 17. storočí, kedy boli v Benátkach otvorené prvé kaviarne. Pitie kávy sa stalo bežné až v 19. storočí. Aké má káva pozitívne a aké negatívne účinky? Káva je nápojom, ktorý pijú dospelí. Ochutnal si niekedy ako chutí? Ako by sa dala popísať jej vôňa? Ako sa povie káva v iných jazykoch? Máš vo svojom okolí obľúbenú kaviareň, čajovňu alebo cukráreň? Navrhni vlastnú reklamu na kávu alebo iný, tvoj obľúbený nápoj (vo forma koláže alebo videa).

AKTIVITY
› Kde v prírode by sme mohli nájsť zrnko? Skús vytvoriť svoj vlastný objekt, inšpirovaný tvarmi, ktoré sú prítomné v prírode. Použiť môžeš rôzne materiály (papier, sadru, hlinu, drevo, ...).
› Zaznamenaj prírodný proces, napríklad topenie ľadu, snehu, alebo prebúdzajúcu sa prírodu, pučiace stromy na jar pomocou fotografie alebo kresby.
› Ako sa dá zaznamenať napríklad tečúca voda, dážď, alebo sneženie? Namaľuj výhľad cez opršané alebo zamrznuté okno.
› Skús zrnko namaľovať a umiestniť do nového, netradičného prostredia.
› Abstraktné diela vznikajú postupným zjednodušovaním (abstrahovaním) konkrétneho predmetu (napr. jablko meniace sa na guľu), alebo nezávisle na videnej skutočnosti (s použitím základných prvkov výtvarného umenia – farby, rytmu, svetla a pod.). Často sú inšpirované prírodou, alebo geometriou (napr. zobrazenie hudobných tónov alebo vnútorných pocitov). Skús namaľovať obrazy týmito dvoma spôsobmi. Konkrétny predmet od jeho realisticky presného zobrazenia postupne zjednoduš až na základný geometrický tvar.  Pokús sa vyjadriť tvoj obľúbený druh hudby čisto pomocou farby.

 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB