» Domov » Galďż˝ria » UZ 03/ Erik Binder: Drž hubu a vesluj. 2008

UZ 03/ Erik Binder: Drž hubu a vesluj. 2008


UZ 03/ Erik Binder: Drž hubu a vesluj. 2008
UZ 03/ Erik Binder: Drž hubu a vesluj. 2008. UZ 03/ Erik Binder: Drž hubu a vesluj. 2008, sprej na plátne, zbierka GMB

„Erik Binder robí prirodzene a s ľahkosťou, ako keď deťom ráno zauzlí topánky aj vytlačenú zubnú pastu.“                                                                                                                 Vladimír Beskid  
                         
O AUTOROVI A DIELE
› Erik Binder je predstaviteľ mladej generácie slovenských umelcov, ktorý svoju tvorbu úspešne prezentuje doma i v zahraničí. Narodil sa v roku 1974 v obci Hnúšť-Likier na východnom Slovensku. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde žije a tvorí. Pracuje so symbolmi sveta súčasnej kultúry. Inšpiruje sa všetkým okolo seba (reklamou, počítačovou grafikou, hip-hopom, umením grafity, komiksom, odpadovým materiálom, animovanými seriálmi, východnými bojovými umeniami atď.). Hlavným princípom jeho tvorby je hravá radosť z tvorivosti.
› Tento obraz je inšpirovaný vtipom, kde syn hovorí otcovi: „Ocko, ja už nechcem ísť do Ameriky!“ A otecko mu odpovedá: „Drž hubu a vesluj.“ Prepája jazyk slangu s kultúrou a technikou grafity. Je namaľovaný zámerne jednoducho, nedokonalo a naivne, farba z obrazu steká a celý akoby sa rozpíjal.
› Erik Binder je autor – tvorca, ktorý dokáže vytvoriť obraz, objekt, video či inštaláciu takmer z čohokoľvek. Svoje inštalácie vytvára z elektroinštalačných materiálov, predlžovačiek, detských hračiek, jedla či žuvačiek. Hrá sa so slovnými hračkami, vytvára rôzne nové slovné spojenia, výrazy a pomenovania pre svoju tvorbu, tvorí aj pod menom Kunst-Fu alebo Kunst-Fa (family). Je otcom dvoch synov – dvojičiek, ktorí sa často podieľajú na jeho tvorbe.
› Umenie grafity (alebo subway graffiti) súvisí s odcudzenou kultúrou veľkomesta. Objavuje sa v 70. rokoch 20. storočia v USA, kedy ho začali vytvárať tínedžeri na uliciach a vagónoch metra. Tvorca grafity je writer, teda pisateľ, ktorý má väčšinou svoju značku – podpis a svoj vlastný štýl. Tvorcovia grafity sa inšpirovali komiksom, reklamou i vysokým umením. Od 80. rokov sa objavujú profesionálni grafity umelci (napr. Keith Haring alebo Jean-Michel Basquiat).
› Pomenovanie grafiti vychádza z gréckeho slova grafein, čo znamená písať. Najstaršie grafity v podobe nápisov na verejných miestach však poznáme už z antiky (Egypt, Pompeje). Objavuje sa aj v umení 1. polovice 20. storočia (futurizmus, dadaizmus, informel).

NÁMETY NA DISKUSIU
› Obraz predstavuje veslujúceho chlapca. Nič viac a nič menej. Má slangový, až pejoratívny názov. Myslíš si, že používanie slangu má v umení svoje miesto? Prečo ho podľa teba autor použil? Dal by sa nazvať aj jemnejšie?
› Čo si myslíš o grafity? Kedy sa dá v súvislosti s nimi hovoriť o umení a kedy ide o vandalizmus? Aké sú ich pozitívne a negatívne stránky? Najväčším problémom je ich umiestnenie. Kde by sa umiestňovať nemali a naopak, kde sa umiestňovať môžu, prípadne kde sa dokonca hodia? Aké témy najčastejšie zobrazujú a v akom prostredí väčšinou vznikajú? Aký hudobný štýl kultúru grafity najviac vystihuje?
›  Ktoré druhy a formy umenia (výtvarného, literárneho, hudobného) alebo ktoré konkrétne diela (obraz, socha, budova, pieseň, kniha) podľa teba vystihujú niečo zo súčasného sveta, v ktorom žijeme?
› V časoch neslobody, v období fašizmu alebo komunizmu, mnohí ľudia emigrovali do zahraničia, pretože doma nemohli slobodne žiť a pracovať, prípadne im hrozilo prenasledovanie. Poznáš vo svojom okolí niekoho, kto v minulosti emigroval do zahraničia? Prečo ľudia aj dnes chodievajú do zahraničia? Rozmýšľal si niekedy o tom, že by si kratšiu alebo dlhšiu dobu žil mimo Slovenska? Aké to má výhody a nevýhody?

AKTIVITY
› Skús vytvoriť svoj vlastný návrh na grafity (s použitím písma, obrazu alebo ich kombináciou). Dá sa formou grafity zobraziť každá téma, alebo sú niektoré témy pre grafity vhodnejšie?
› Skús vytvoriť grafitový nápis netradičným spôsobom (napr. vyšívaním, z dreva a pod.). 
› Obraz je inšpirovaný detskou poetikou, ktorá je charakteristická používaním zjednodušených tvarov. Máš doma odložené niektoré so svojich detských kresieb? Skús nakresliť obraz (napr. portrét) čo najvernejšie podľa skutočnosti a potom ho čo najviac zjednodušuj až na základné geometrické tvary. Postup môžeš aj otočiť a postupovať od jednoduchého obrazu k čoraz detailnejšiemu.
› Urob vlastný pokus s farbami stekajúcimi na podložku (papier alebo plátno), umiestnenú nie vodorovne na stole, ale kolmo na maliarskom stojane alebo na stene. Aké pocity v tebe farebné „stekance“ vyvolávajú? Objavíš v nich nejaký obraz?
› Vytvor dielo – objekt alebo inštaláciu (dielo v priestore) zo zdanlivo nepotrebných alebo odpadových materiálov (plastových fliaš, plastelíny, starých látok, novín, starých časopisov a pod.).


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB