» Domov » Galďż˝ria » UZ 4 / Mikuláš Galanda: Loďky, 1932, 45 x 35 cm, zbierka GMB

UZ 4 / Mikuláš Galanda: Loďky, 1932, 45 x 35 cm, zbierka GMB


UZ 4 / Mikuláš Galanda: Loďky, 1932, 45 x 35 cm, zbierka GMB
UZ 4 / Mikuláš Galanda: Loďky, 1932, 45 x 35 cm, zbierka GMB.

„Slovenské ovzdušie je melancholické, spevné, trochu hranaté, a toto
pretvoriť do výtvarníckej mluvy je úlohou slovenského umelca.“
Mikuláš Galanda

O AUTOROVI A DIELE
• Mikuláš Galanda (1914 Turčianske Teplice – 1938 Bratislava)
študoval najprv na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti
a neskôr, po prerušení štúdia počas prvej svetovej vojny, na Umelecko-
priemyselnej škole v Prahe (Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave vznikla až po druhej svetovej vojne v roku 1949). Po
návrate do Bratislavy pôsobil na Škole umeleckých remesiel, kde
spolupracoval s maliarom Ľudovítom Fullom. V rokoch 1930 až
1932 spolu vydávali tzv. Súkromné listy, ktoré mali formu manifestu
moderného výtvarného umenia. Patrí k zakladateľom moderného
umenia na Slovensku, venoval sa maľbe, grafike, kresbe a ilustrácii.
• Centrom umenia tej doby bol predovšetkým Paríž, kam prichádzali
mnohí umelci, a na študijnom pobyte tu v roku 1930 bol aj Galanda.
Podobne ako ďalší umelci tej doby sa vo svojej tvorbe snažil zobrazovať
slovenské témy modernými výrazovými prostriedkami. Často
zobrazoval vidiecke prostredie, tému žien, materstva a zbojníkov. Na
obraze Loďky však predstavuje inú tému – dvoch ľudí sediacich na
nábreží. Obraz má aj svoj symbolický význam, keďže vznikol v období,
keď sa Galanda ženil.
• Autorovi nejde o detailné a verné zobrazenie konkrétnej situácie,
využíva zjednodušenie a štylizáciu, striedanie hranatých a oblých
tvarov. Aké geometrické tvary na obraze používa?

NÁMETY NA DISKUSIU
• Koho by mohol obraz Loďky predstavovať? Dvoch kamarátov, muža
a ženu, námorníkov, moreplavcov alebo cestovateľov? Na obraze je
veľa symbolov. Galanda v ňom pracuje so symbolikou čísla dva. Kde
všade sa v obraze nachádza? Obrazy, aj keď zobrazujú celkom konkrétne
témy, majú často aj svoj hlbší, prenesený symbolický význam.
• Čo by mohli symbolizovať loďky, postavy, sudy? Skúste vytvoriť
príbeh tohto obrazu tak, že každý povie jednu vetu. Kde by sa mohol
odohrávať? Myslíte si, že obraz vznikol podľa skutočnosti, alebo iba
vo fantázii umelca? K čomu sa zvykne prirovnávať cesta životom?
Možno ju prirovnať aj k plavbe? Čo môže symbolizovať prístav? Stalo
sa vám už niekedy, že ste sa na prázdninovom výlete veľmi tešili
domov?
• Ktoré svetové mestá sú zároveň významnými prístavmi? Využíva
sa aj na Slovensku lodná doprava? Cestovali ste už niekam loďou?
Ako asi cestoval Mikuláš Galanda do Paríža? Poznáte nejaké literárne
dielo alebo film, ktoré sa odohrávajú na lodi?
• Keby ste sa vybrali na cestu okolo sveta, aký dopravný prostriedok
by ste použili? Čo a koho by ste si zobrali so sebou?

AKTIVITY
• Pre Mikuláša Galandu bola veľmi dôležitá línia. Na obraze sa striedajú
vertikálne a horizontálne línie. Skúste ich od seba oddeliť a prekresliť
obraz iba prostredníctvom čiar, línií a geometrických tvarov.
Napríklad s použitím pauzáka, ktorým reprodukciu prekryjete.
• Aké rôzne druhy plavidiel poznáte a na ktorých z nich ste sa už
viezli? Skúste navrhnúť svoje vlastné plavidlo. Poznáte nejakého
slávneho moreplavca? Na čo sa v dnešnej dobe využíva lodná doprava,
aké sú jej výhody a nevýhody?
• Skúste obraz Mikuláša Galandu previesť do skutočnosti a naživo
ho zahrať. Jeho prostredie môžete zmeniť napríklad za autobusovú
zastávku alebo letisko.
• Keby ste mali podľa obrazu natočiť film alebo napísať knihu, aký
žáner by sa k obrazu podľa vás hodil – detektívka, romantický film,
dokument, sitkom, alebo komédia? Premeňte obraz na komiks a vymyslite
k nemu rôzne príbehy podľa jednotlivých žánrov.
• Skúste obraz premaľovať tak, aby sa jeho dej odohrával v búrke,
počas slnečného dňa, v noci pri svite mesiaca alebo v snehu.
• Aké symboly, predmety a farby sa viažu k námorníckemu svetu?
Skúste vytvoriť priestorový obraz prístavu. Použiť môžete napríklad
papierové lodičky alebo aj iné predmety.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB