UZ 4 / Otis Laubert: Vyšľapaný ornament, Zo série Tapisérie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB