» Domov » Galďż˝ria » UZ 4 / Otis Laubert: Vyšľapaný ornament, Zo série Tapisérie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB

UZ 4 / Otis Laubert: Vyšľapaný ornament, Zo série Tapisérie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB


UZ 4 / Otis Laubert: Vyšľapaný ornament, Zo série Tapisérie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB
UZ 4 / Otis Laubert: Vyšľapaný ornament, Zo série Tapisérie, 2009, 146 x 66 cm, zbierka GMB.

“Otis Laubert má zmysel pre humor a schopnosť prekonať
jazykové a časové bariéry. ... Jeho tvorba obsahuje jazyk a význam
predmetov, ktoré sa už v našom živote nachádzali. Je
h ranicou medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.”
Elaine A. Kingová

O AUTOROVI A DIELE
• Otis Laubert (1946 Valaská) študoval na Strednej škole umeleckého
priemyslu v Bratislave a na výtvarnú scénu vstúpil koncom
šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe využíva zdanlivo
nepotrebné predmety a tzv. ready-mades, hotové predmety bežného
použitia, ktoré kladie do nových súvislostí a dáva im nový život.
Nepotrebné predmety (napr. detské hračky, korkové zátky, odznaky,
vypísané fixky) získava od svojich kamarátov, alebo ich cielene kupuje
a zhromažďuje vo svojom domácom depozite. Triedi, recykluje a
kombinuje ich podľa významovej, tvarovej, materiálovej či farebnej
príbuznosti. V kolážach, asamblážach (dielach vytvorených spojením
rôznych predmetov), objektoch a inštaláciách ich stavia do nových,
často neočakávaných a humorných vzťahov a súvislostí.
• Tvorba Otisa Lauberta vychádza z dadaizmu, pop-artu a odkazu
Marcela Duchampa, ktorý ako prvý umelec vystavil v galérii každodenné
predmety – koleso od bicykla (1913) či sušiak na fľaše (1914),
a zmenou ich kontextu nás priviedol k novým spôsobom uvažovania
o umení. Niečo podobné robí aj Otis Laubert. Jednotlivé témy svojej
tvorby rozvíja v cykloch, rozdelených podľa tém alebo materiálov
(napr. Ornamenty, Mapy, Čierna a biela). Jeden z jeho cyklov využíva
ornamentálne koberce, do ktorých zasahuje. Na prvý pohľad si na
nich nič zvláštne nevšimneme, no keď sa prizrieme lepšie, zistíme,
že sú pokryté novými ornamentmi z obuvníckych plieškov v tvare
podkovičiek. Okrem toho, že násobí, zmnožuje ornament, používa aj
predmet, ktorým sa podbíjali topánky, aby sa predĺžila ich životnosť.
Po koberci Otisa Lauberta už nemôžeme chodiť, pretože je zavesený
na stene v galérii. Neslúži svojmu pôvodnému účelu a vedie nás tak
k objavovaniu nových súvislostí.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Otis Laubert zbiera rôzne obyčajné, ale aj neobyčajné predmety,
z ktorých vytvára celkom nové diela. Každý z nás má, alebo mal, nejakú
zbierku (napr. známok alebo servítkov). Čo všetko sa dá zbierať
a čo by ste chceli zbierať vy, keby ste mali dostatok prostriedkov?
Aký význam má zberateľstvo? Kde sa môžeme so zbierkami a zberateľstvom
stretnúť?
• Dôležitou súčasťou diel Otisa Lauberta je ich názov. Ako by ste
jeho dielo nazvali vy? Môžeme v ňom objaviť aj ďalšie súvislosti?
Pre obuvníka sú kovové podkovičky praktickou pomôckou, pre Otisa
Lauberta ornamentom a pre nás môžu byť napríklad aj symbolom
šťastia alebo materiálom na vytvorenie šperku. Keby ste nevedeli,
na čo sa pliešok používa, čo by ste si mysleli? Akú funkciu by ste
mu vymysleli?
• Dielo Otisa Lauberta nám môže pripomenúť aj dávne časy, ktoré
poznáme z literatúry, kedy nebolo bežné, aby mal každý člen rodiny
niekoľko párov topánok. Niekedy boli v rodine len jedny topánky
a obul si ich ten, kto ráno prvý vstal. Prvé zmienky o topánkach pochádzajú
z 3. tisícročia pred Kristom. Vyrábali sa spletením stebiel
trávy alebo priviazaním neopracovanej kože k nohe. Aj niektoré
dnešné typy topánok majú svojich predchodcov v dávnej minulosti,
napríklad sandále s remienkami majú svoj vzor v starovekom Grécku
a Ríme, špicaté topánky zasa v stredoveku, podpätky sa začali používať
začiatkom 17. storočia. Aké značky obuvi poznáte?
• Podkladom diela Otisa Lauberta je koberec s perzským orientálnym
vzorom. Máte aj vy vo svojej izbe koberec? Akú funkciu má koberec
a čo ho v súčasnosti zvykne nahrádzať?

AKTIVITY
• Nájdite na internete rôzne druhy historických topánok a skúste
navrhnúť svoj vlastný dizajn pre topánku budúcnosti. Navrhnite tiež
svoj vlastný vzor pre koberec alebo ornament, ktorý by ste chceli
mať na taške alebo tričku.
• Nazbierajte nepotrebné predmety (napr. vypísané fixky, plastové
fľaše, cestovné lístky atď.) a skúste z nich vybrať tie, medzi ktorými
nachádzate nejakú súvislosť (napr. podľa farby, veľkosti, účelu
alebo významu). Vytvorte z nich vzorkovnicu, objekt, asambláž alebo
inštaláciu (priestorové dielo) s novým významom. Môže to byť
napr. netradičný šperk alebo originálna výzdoba v triede (k hodinám
môžete napríklad pridať/nalepiť rôzne ďalšie hodiny a hodinky, skutočné
alebo vystrihnuté z časopisov, ku kľučke na dverách zasa rôzne
druhy kľúčov a pod.).
• Nájdite čo najviac slov, ktoré rovnako znejú no majú rôzne významy
(homonymá). Skúste ich nakresliť a vytvoriť ich spojením novú,
zvláštnu súvislosť (napríklad list, zámok, jazyk,...).
• Nájdite baliaci papier, nepotrebný kus látky, plagát alebo reprodukciu
a skúste niektoré ornamenty alebo predmety na ňom nahradiť
skutočnými trojrozmernými predmetmi. Možno tak objavíte
celkom nečakané súvislosti.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB