UZ 4 / Veronika Rˇnaiovß: Telefˇnna b˙dka, 1986, Olej na plßtne, 100 x 80 cm, zbierka GMB


VzdelßvacÝ program GalÚrie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB