» Domov » Galďż˝ria » UZ 4 / Milan Adamčiak: Tre pezzi per due legni, 1977, tuš na papieri, 27,2 x 37 cm, zbierka GMB

UZ 4 / Milan Adamčiak: Tre pezzi per due legni, 1977, tuš na papieri, 27,2 x 37 cm, zbierka GMB


UZ 4 / Milan Adamčiak: Tre pezzi per due legni, 1977, tuš na papieri, 27,2 x 37 cm, zbierka GMB
UZ 4 / Milan Adamčiak: Tre pezzi per due legni, 1977, tuš na papieri, 27,2 x 37 cm, zbierka GMB.

„Pri tvorbe (niektorých) partitúr sa Adamčiak necháva inšpirovať
kumuláciami tieňov, ktoré zrakom odchytí v prírode, napr. si všíma
siluety alebo tiene na horskom masíve.“
Michal Murin

• Milan Adamčiak (1946 Ružomberok) študoval na katedre hudobnej
vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(1968 – 1973). Svoju skúsenosť hudobného teoretika a hudobníka
(violončelistu) prepája s výtvarným umením. Je jedným z mála
tvorcov vizuálnej, konkrétnej poézie a grafických vizuálnych partitúr
na Slovensku. Vytvára originálne hudobné grafiky – partitúry,
ktoré sú zároveň grafickými listami. V roku 1990 založil Spoločnosť
pre nekonvenčnú hudbu (SNEH) a v Bratislave v rokoch 1991 a 1992
zorganizoval Festival intermediálnej tvorby (FIT).
• Partitúry Milana Adamčiaka nie sú napísané na klasickej notovej
osnove, ani ich záznam nepripomína klasické noty. Napriek tomu je
možné podľa nich hrať na hudobných nástrojoch (alebo pomocou každodenných
predmetov, ktoré tiež majú svoje osobité zvuky). Vo
svojej netradičnej hudbe sa inšpiroval známym americkým hudobným
experimentálnym skladateľom Johnom Cageom, ktorý vo svojej
tvorbe využíval každodenné prirodzené zvuky ako ruch ulice alebo
zvuky riadov pri varení v kuchyni. Najslávnejším dielom tohto hudobného
skladateľa je skladba 4 minúty 33 sekúnd ticha, ktorá má
pozornosť ľudí v plnej koncertnej sále priviesť na zvuky, ktoré počas
mlčania hudobných nástrojov v orchestri sami vytvoria (napríklad
kašľanie, pohyb, fúkanie nosa a pod.).
• Taliansky názov partitúry Milana Adamčiaka v doslovnom preklade
znamená „Tri kusy pre dve drevá“. Aj ďalšie jeho diela majú názvy
v taliančine, latinčine, nemčine, angličtine alebo slovenčine, napríklad
Prerušená pieseň, Chodecké kusy, Pečiatky pre orchester, Requiem
for Dracula, The Moon. Na akých hudobných nástrojoch by ste
navrhovali hrať takéto skladby? Hudobník, rovnako ako my všetci,
môže mať dvojaký zážitok – hudobný aj obrazový.
• Milan Adamčiak vytvára svoje hudobné, výtvarné a akčné aktivity
v duchu hnutia Fluxus (= tok, prúd), ktoré vzniklo v USA a Európe
koncom päťdesiatych rokov 20. storočia. Hnutie prepájalo umelcov
z rôznych oblastí (akčné umenie, hudba, tance, divadlo), ktorí s umením
experimentovali a hľadali jeho nové podoby.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Partitúry Milana Adamčiaka pripomínajú grafy, diagramy alebo
kardiogram zachytávajúci činnosť ľudského srdca. Hudobník – interpret
má pri hraní podľa týchto partitúr oveľa väčšiu slobodu
a voľnosť, môže si dovoliť dotvárať ich a experimentovať. Napriek
tomu sú v nich prítomné niektoré prvky podstatné pre hudbu, ako
je napríklad rytmus či harmónia (alebo disharmónia). Aký hudobný
žáner vám táto notová osnova pripomína (sonáta, pop, punk, hip-
-hop, ľudová pieseň)? Akú činnosť by ste k nej priradili (rúbanie
dreva, cesta vlakom, vyzváňanie telefónu atď.)?
• Zatvorte na chvíľu oči a skúste sa započúvať do zvukov okolo seba.
Iné zvuky počuť cez deň, iné v noci, iné počas cesty autobusom,
počas vyučovania a iné cez prestávku alebo v hlučnej premávke na
rušnej ulici. Ticho je tiež súčasťou hudby, rovnako ako je dôležitou
súčasťou našich životov, i keď ho niekedy radi odsúvame do úzadia.
Existujú rôzne druhy ticha – zvykneme napríklad hovoriť o trápnom
tichu, tichu pred búrkou, hrobovom tichu, tichu noci. Kedy ich zažívame
a aké ďalšie druhy ticha existujú?

AKTIVITY
• Skúste sa započúvať do rôznych druhov hudby (vážna, ľudová, populárna)
a ku každej vytvorte svoj vlastný záznam do notovej osnovy.
Hudba sa dá zobraziť aj pomocou farieb. Skúste vytvoriť obraz inšpirovaný
počúvaním rôznych druhov hudby.
• Dá sa ticho zobraziť? Pokúste sa nájsť svoju vlastnú predstavu
a spôsob zobrazenia ticha. Ako sa zobrazuje ticho na piktogramoch –
tabuľkách, ktoré upozorňujú na zákaz hovoriť, a v akých priestoroch
sa s nimi môžeme stretnúť?
• Do notovej osnovy skúste svojím vlastným spôsobom zaznamenať
rôzne pocity (strach, radosť, smútok, únava, pokoj), javy (búrka,
mrholenie, sneženie, ticho) alebo každodenné situácie (tanec, rušná
ulica, zvuky v jedálni, opisovanie pri písomke). Môžete tiež napríklad
nechať notový papier voľne v prírode zapadnúť snehom alebo
nasiaknuť dažďom. Ukážte svoje partitúry spolužiakom a skúste hádať,
ktorá čo zobrazuje. Skúste podľa nich zahrať skladbu – vytvorte
triedny orchester a okrem klasických hudobných nástrojov môžete
použiť aj každodenné predmety, ktoré máte práve pri sebe.
• Namiesto nôt použite na záznam do notovej osnovy iba interpunkčné
znamienka, perforované diery, geometrické tvary, skratky,
kvety alebo obrazové znaky, ktoré zvykneme používať napríklad
pri komunikácii prostredníctvom správ v mobilnom telefóne.


 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB