» Domov » Galďż˝ria » UZ 4 / Daniel Fischer: No 24, 1988, maľba na plátne: 200 x 200 cm, fotografia cibachrome: 100 x 100 cm, zbierka GMB (detail)

UZ 4 / Daniel Fischer: No 24, 1988, maľba na plátne: 200 x 200 cm, fotografia cibachrome: 100 x 100 cm, zbierka GMB (detail)


UZ 4 / Daniel Fischer: No 24, 1988, maľba na plátne: 200 x 200 cm, fotografia cibachrome: 100 x 100 cm, zbierka GMB (detail)
UZ 4 / Daniel Fischer: No 24, 1988, maľba na plátne: 200 x 200 cm, fotografia cibachrome: 100 x 100 cm, zbierka GMB (detail).

„Daniel Fischer je maliarom intelektu, ktorého tvorba sa
pohybuje na hranici medzi etikou a estetikou. ... Dokonalý
inštinkt bytostného maliara prekonáva intelektuálnym
dobrodružstvom, do ktorého je vháňaný svojou zaujatosťou
hodnotiť, analyzovať, klásť otázky.“
Jana Geržová

O AUTOROVI A DIELE
• Daniel Fischer (1950 Bratislava) študoval maľbu na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí.
Je jedným z predstaviteľov tzv. neoficiálnej výtvarnej scény sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov 20. storočia. Patrili k nej autori,
ktorí netvorili v duchu socialistického realizmu a ani počas socializmu
sa nevzdali slobody umeleckého prejavu. To však znamenalo, že
svoju tvorbu nemohli verejne vystavovať a prezentovať.
• Daniela Fischera zaujíma vzťah umenia a vedy. Ako jeden z prvých
autorov na Slovensku pracoval s počítačovou grafikou. Venuje sa
analytickej tvorbe, skúma a analyzuje maľbu samotnú, zaujíma ho
jej vzťah k okolitej realite.
• Dlhodobo sa zaoberá vzťahom maľby, ako diela človeka, a prírody.
Svoje diptychy (obrazy zložené z dvoch častí), ktoré realizuje od
roku 1985, netvorí v ateliéri, ale maľuje ich priamo v prírode. Maľbu
necháva istý čas v prírodnom prostredí a fotografuje ju vo vzťahu
s okolitou prírodou. Porovnáva ju s prírodnou realitou a stiera hranice
medzi nimi. Maľba sa s prírodou prelína, no nesplýva s ňou,
zachováva si svoje vlastné zákonitosti.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Ako spolu súvisia obidva obrazy, čo majú spoločné? Vznikli tak, že
autor do prírody priniesol prázdne plátno a domaľoval ho tak, aby
splynulo s okolím. Výslednú maľbu v prírode odfotografoval, ale fotografiu
zmenšil, aby nás zmiatol a priviedol k hlbšiemu uvažovaniu
o tom, čo je skutočnosť a čo sa nám iba zdá (i keď na reprodukcii je
to naopak: maľba je na nej zobrazená menšia ako fotografia). Ateliérom
Daniela Fischera sa stala samotná príroda. Myslíš si, že je nejaký
rozdiel v tom, keď niekto maľuje v prírode a keď maľuje v ateliéri?
• Samotná maľba je abstraktným dielom, ktorého význam objavíme
až v spojitosti s okolitou prírodou. Je zároveň záznamom autorovej
prítomnosti v prírode, kde často náročne, v rôznych ročných obdo-
biach a v meniacom sa počasí realizuje svoje maľby. Čo je bližšie
skutočnosti, fotografia, alebo maľba? Čo môžeme lepšie vyjadriť
pomocou maľby a čo pomocou fotografie? V ktorom ročnom období
asi vznikol tento obraz?
• Dielo Daniela Fischera nás tiež môže priviesť k uvažovaniu o životnom
prostredí. Je v našom okolí niečo, čím by sme mohli konkrétne
prispieť k jeho ochrane? Má ochrana nášho okolia skutočný význam,
aj keď k nej môžeme prispieť iba malým dielom?
• Skúste vnímať maľbu ako čisto abstraktné dielo. Čo vám pripomína,
aké pocity a asociácie vo vás vyvoláva? Ako by sa zmenili, keby
bol obraz červený, modrý alebo fialový?
• Na obrazy sa môžeme nielen pozerať, ale prostredníctvom našej
fantázie do nich môžeme aj vstúpiť. Skúste na chvíľu zatvoriť oči
a predstaviť si, že ste sa ocitli v lese, ktorý vidíte na obraze Daniela
Fischera. Započúvajte sa do zvukov a skúste rozpoznať rôzne lesné
vône. O svoje predstavy sa podeľte s ostatnými.

AKTIVITY
• Do nepriehľadného vreca umiestnite rôzne prírodné materiály
(drevo, kameň, mušľu, šišku, jablko atď.). So zatvorenými očami ich
skúste hmatom identifikovať a pomenovať, čo ich spája. Následne
vytvorte obraz obkresľovaním týchto prírodných predmetov na veľký
papier. Keď budú obkreslené, skúste opäť uhádnuť, ktorá kresba
predstavuje ktorý predmet.
• Daniel Fischer využíva fotografiu, no nejde mu iba o fotografovanie
prírody, ale aj o prepojenie fotografie a maľby. Odfotografujte,
alebo vystrihnite z časopisu či starého kalendára detail krajiny, nalepte
ho na papier a skúste dokresliť alebo domaľovať pokračovanie.
• Odfotografuj konkrétne miesto v prírode a zároveň ho namaľuj.
Rozstrihaj fotografiu a maľbu na pásiky a vytvor z nich koláž, tak
aby sa maľba striedala, prelínala s fotografiou. Namiesto fotografie
môžeš použiť aj reprodukciu krajiny.
• Každý z nás v prírode už postavil niečo zo snehu, piesku, listov, alebo
zanechal svoju stopu v blate či v snehu. Z prírodných materiálov
tvorili aj umelci land artu – umenia v prírode, od konca šesťdesiatych
rokov 20. storočia. Predstav si, že príroda je tvoj ateliér a ty
v nej máš zanechať stopu svojej prítomnosti. Skús vytvoriť prácu
v prírode z prírodných materiálov. Keďže rýchlo zanikne a splynie
s prírodným kolobehom, zaznamenaj ju fotoaparátom. Môžeš zaznamenať
aj proces jej vzniku a postupného zániku.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB