» Domov » Galďż˝ria » UZ 4 / Juraj Bartusz: Úradné potvrdenie, 1971, fotografia a cyklostyl na papieri, 30 x 20,5 cm, zbierka GMB (detail)

UZ 4 / Juraj Bartusz: Úradné potvrdenie, 1971, fotografia a cyklostyl na papieri, 30 x 20,5 cm, zbierka GMB (detail)


UZ 4 / Juraj Bartusz: Úradné potvrdenie, 1971, fotografia a cyklostyl na papieri, 30 x 20,5 cm, zbierka GMB (detail)
UZ 4 / Juraj Bartusz: Úradné potvrdenie, 1971, fotografia a cyklostyl na papieri, 30 x 20,5 cm, zbierka GMB (detail).

„Otvoril dvere ateliéru, prešiel dvakrát hore-dolu po ateliéri, vzal
metlu a pozametal. Keďže sa vzniesol veľký prach, otvoril okná, aby
sme sa nepodusili. Potom pokračoval v zametaní, pričom sa pokúšal
o aký-taký poriadok premiestňovaním plastík z miesta na miesto.“
Jozef Kornucik, Jozef Pichonský, Alexander Jiroušek
(z textu, ktorý je súčasťou diela Úradné potvrdenie)

O AUTOROVI A DIELE
• Juraj Bartusz (1933 Kamenín) študoval sochárstvo na Vysokej škole
umeleckého priemyslu (1954 – 1958) a na Akadémii výtvarných
umení v Prahe (1958 – 1961). Odvtedy žije a tvorí v Košiciach, meste
s významnou výtvarnou tradíciou. Nevenuje sa iba tvorbe plastík
a objektov, ale aj realizácii inštalácií, konceptuálnej tvorbe a happeningom,
ktorými reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu. Pedagogicky
pôsobí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.
V roku 1984 začal vytvárať gestické kresby, maľby a akcie, ktoré realizoval
vo vopred stanovenom časovom limite niekoľkých sekúnd.
• Juraj Bartusz patrí k autorom neoficiálnej scény, ktorí reflektovali
spoločenskú situáciu počas tzv. normalizácie. Tá po období slobodnej
atmosféry šesťdesiatych rokov 20. storočia a po vstupe vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 zastavila proces
demokratizácie spoločnosti. Autori, ktorí netvorili v duchu socialistického
realizmu, nemohli slobodne cestovať a vystavovať svoju
tvorbu, a boli nútení stiahnuť sa do súkromia svojich ateliérov.
• Reakciou na absurdnú dobu komunizmu s jej príkazmi a zákazmi
je aj Úradné potvrdenie Juraja Bartusza. Celý jeden deň ho sprevádzal
a prostredníctvom objektívu fotoaparátu „sledoval“ fotograf,
ktorý zaznamenal jeho ranné vstávanie, celodennú prácu, oddych,
večerné sledovanie televízie a zaspávanie, to všetko bez toho, aby
spolu prehodili čo i len slovo. Výsledné dielo v podobe dvanástich
fotografií má formu denníka, záznamu dňa. Je paródiou doby, kedy
mnohí ľudia, ktorí vyčnievali z davu a mali svoj vlastný slobodný názor,
boli sledovaní Štátnou bezpečnosťou. Juraj Bartusz sa necháva
sledovať dobrovoľne a fotografie z celého dňa dáva oficiálne overiť
u notára, ktorý kolkom, pečiatkou a podpisom potvrdzuje, že tento
deň sa naozaj stal.
• Médiom, s ktorým Juraj Bartusz pracuje, je fotografia a text. On
sám nie je autorom fotografií, ale je autorom myšlienky, idey diela,
ktorá je podstatná pre diela tzv. konceptuálneho umenia. Sám v akcii
vystupuje ako „živá plastika“.
NÁMETY NA DISKUSIU
• Juraj Bartusz vo svojom diele ruší striktné hranice medzi umením
a životom, ktoré spolu súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. Umelci sa
už totiž nevyjadrujú iba k umeleckým problémom, ale aj k rôznym
otázkam doby, na ktoré reagujú svojou tvorbou. Jeho fotografický
záznam akcie nám môže vzdialene pripomenúť rôzne reality show zo
súčasnosti, kde sa ľudia nechávajú dobrovoľne sledovať kamerami
vo svojom súkromí. Jurajovi Bartuszovi však ide o niečo viac – reaguje
na neľahkú dobu, o ktorej nevedel, či sa niekedy skončí. Skúste
sa opýtať svojich rodičov alebo starých rodičov, akú majú skúsenosť
s obdobím komunizmu a v čom ich tento režim obmedzoval. V akých
súvislostiach sa aj dnes stretávame s tým, že niekoho sledujú alebo
odpočúvajú? Predstavte si že ste detektívmi a vytvorte k fotografiám
na reprodukcii vlastný príbeh.
• Aké sú naše zvyky a rituály? Ktoré sa opakujú každý deň a ktoré
sú jedinečné? Každodenný život sa nám možno zdá niekedy fádny,
keďže
sa v ňom mnohé udalosti opakujú. Čím si ho môžeme spestriť?
• V dnešnej dobe často počúvame o fotografoch, tzv. paparazzi, ktorí
známym ľuďom znepríjemňujú život. Myslíte si, že existujú hranice,
za ktoré by už fotograf nemal ísť? Skúste vytvoriť vlastný portrétny
cyklus známych osobností (napríklad ich fotografovaním z televíznej
obrazovky alebo z billboardov) a osobností zo svojho okolia,
ktoré si vážite.

AKTIVITY
• Dielo Juraja Bartusza má formu denníka. Vediete si aj vy denník?
Akou rôznou formou sa dajú robiť denníky? Skúste určitý časový
úsek – deň, týždeň alebo mesiac – zaznamenať prostredníctvom fotografií
a všetkého, čo vás zaujme (napr. výstrižky z novín doplnené
vaším komentárom a dokreslené do formy komiksu, lístky z kina či
z cesty vlakom, pokladničné bločky atď.).
• Nafotografujte jeden všedný alebo nevšedný deň v škole a z fotografií
vytvorte reportáž.
• Skúste si na ulici, v obchode, v škole alebo doma všímať nejakú
všednú skutočnosť, ktorej bežne nevenujete pozornosť (napr. chôdzu
ľudí, tovar v obchode, cestovné poriadky, trávu pred domom, reklamy
cestou do školy), a opakovane ju fotografujte v rôznych intervaloch.
Ukážte fotografie spolužiakom a opýtajte sa na ich asociácie.
• Kde všade sa používajú kolky, známky a pečiatky? Vytvor svoj vlastný
dokument, potvrdenie alebo osvedčenie na nejakú činnosť, vlastnosť
alebo schopnosť, ktorá je typická pre teba, alebo pre niektorého
z tvojich spolužiakov. Použi známky, ústrižky či úradné potvrdenky,
pečiatky s písmenami alebo obrázkami, ktoré môžeš vytvoriť napríklad
vyrezaním tvaru do prekrojeného zemiaku a jeho namočením
do farby.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB