» Domov » Galďż˝ria » UZ 5 / Matúš Lányi: Vzkriesenie Lazára, 2006

UZ 5 / Matúš Lányi: Vzkriesenie Lazára, 2006


UZ 5 / Matúš Lányi: Vzkriesenie Lazára, 2006
UZ 5 / Matúš Lányi: Vzkriesenie Lazára, 2006. Akryl na plátne, 130 x 200 cm, zbierka GMB

Matúš LÁNYI: Vzkriesenie Lazára, 2006
Akryl na plátne, 130 x 200 cm, zbierka GMB

„Prítomnosť sakrálnej témy v umeleckom diele ho posúva do inej roviny vnímania. Táto ´stála téma´ poskytuje dielu status aktuálnosti a trvácnosti. ... diela s touto témou, a teda aj samotná téma, začali byť pre mňa v istom veku príťažlivejšie skrz svoju podstatu.“
Matúš Lányi

O AUTOROVI A DIELE
• Matúš Lányi (1981 Spišské Podhradie) študoval grafiku a experimentálnu tvorbu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa maľbe, inštalácii a videu, v ktorých ho zaujíma spoločná téma – biblické udalosti z Nového zákona. Tie predstavuje netradičným spôsobom, prepája ich s počítačovým jazykom. Udalosť zo života Ježiša Krista – vzkriesenie Lazára z mŕtvych, nezobrazuje tradične ako ilustráciu, ale vyjadruje ju prostredníctvom „okien“, s ktorým sa bežne stretávame pri práci s počítačom. Používa presné citáty z Biblie a zaznamenáva ich ako prebiehajúci proces v počítači.
• Na obraze Matúša Lányiho, ktorý je súčasťou cyklu viacerých obrazov, je zaujímavé aj to, že nie je vytvorený v počítači a vytlačený, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale je namaľovaný na plátne vo veľkom formáte. 

NÁMETY NA DISKUSIU
• Lazár z Betánie bol brat Márie a Marty a dobrý priateľ Ježiša. Nájdi, kde v Biblii sa píše o vzkriesení Lazára. Táto udalosť, ktorú opísal evanjelista Ján (Jn, 11, 1-45), predznamenala Ježišovo zmŕtvychvstanie na tretí deň po jeho ukrižovaní a uložení do hrobu. Skús si predstaviť, že by si sa ocitol pri vzkriesení Lazára ako nezávislý pozorovateľ. Čo by si si o takejto udalosti myslel, ako by na teba pôsobila? Má podľa teba pre nás aj dnes nejaký odkaz, posolstvo?
• Ako na vás obraz Vzkriesenie Lazára na prvý pohľad pôsobí? Zobrazuje udalosť, ktorá bola plná emócií, no predstavuje ju neosobným jazykom, ako úradný zápis. Zároveň nám však dáva iný uhol pohľadu na udalosť, o ktorej sme už možno viackrát počuli a videli ju zobrazenú, no zrazu ju môžeme uvidieť novým spôsobom, v novom svetle, môže nás prekvapiť a vyvolať v nás otázky.
• Pri umeleckých dielach nie je vždy dôležité iba to, aby sa nám páčili. Niektoré diela nás majú viesť k tomu, aby sme sa pri nich zamysleli a začali klásť otázky, ktoré nás môžu priviesť k novým myšlienkam a nápadom. Umelec, ktorý sa rozhodne zobraziť tému znázorňovanú už stáročia, stojí pred ťažkou úlohou. Vieš si predstaviť, že by bol tento obraz umiestnený v kostole? Ako by naň ľudia asi reagovali? 
• Počítačová obrazovka je niečím, s čím často pracujeme. Obsahuje aj rôzne obrazy, ktoré vytvorili počítačoví grafici s cieľom čo najviac zjednodušiť orientáciu užívateľom. Napriek tomu, že nie sú umeleckými dielami, ovplyvňujú nás, aj keď si to nemusíme ani uvedomovať. Môžeme si zvoliť napr. obrázok na ploche počítača, názvy dokumentov, ale grafika počítačových znakov je vopred daná. Možno aj preto si pre svoje obrazy autor zvolil „počítačový jazyk“, ktorému všetci rozumieme, a nazval ich cyklus Windows. Windows – okná nám tak v prenesenom význame môžu ponúknuť vstup do nových svetov.

NÁMETY NA AKTIVITY
• V pôvodnom význame je ikona sakrálny obraz zobrazujúci svätých, namaľovaný (alebo napísaný, keďže ikony sa „píšu“ – maľujú podľa presných pravidiel) na dreve. Ikona v doslovnom význame znamená obraz a vychádza z byzantskej tradície. V druhom význame tohto slova je ikona znak, grafický symbol, ktorý vieme rozpoznať, pretože sa podobá na to, čo zobrazuje (napr. obrazový znak – piktogram, upozorňujúci na únikový východ, znak mužskej alebo ženskej  postavy na dverách, na základe ktorého vieme, o akú miestnosť ide), ale používa sa aj na označenie jednotlivých funkcií v počítači. Urob si prieskum, aké rôzne počítačové ikony v počítači nájdeš, a skús im vymyslieť nový obsah, spojiť ich s niečím, čo ti pripomínajú, alebo s nečakaným a novým obsahom. Môžeš skúsiť spojiť aj viaceré ikony a vytvoriť z nich príbeh, alebo vytvoriť vlastné ikony a otestovať na spolužiakoch, či ich budú vedieť rozpoznať.
• Vyber päť až desať slov, ktoré sú podľa teba v biblickom texte o Lazárovi dôležité, a vytvor z nich v počítači textový obraz. Veľkosť a typ písma môžeš prispôsobiť tomu, aký význam tieto slová majú.
• Biblickú udalosť môžete oživiť a zahrať ako divadlo, alebo z nej vytvoriť komiks. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo  si o udalosti mysleli jej očití svedkovia.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB