» Domov » Galďż˝ria » UZ 5 / Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980

UZ 5 / Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980


UZ 5 / Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980
UZ 5 / Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980. Čiernobiela fotografia, fotografický záznam akcie, 58 x 48 cm, zbierka GMB

„Fascinovalo ma porovnanie žíl na ruke a, dajme tomu, na lopúchu... A veľmi som sa tešil, že som našiel niečo, čo je spoločné. ... Veľmi ma tešila jednota človeka a prírody a to, že ju nachádzam.“
Michal Kern

 
O AUTOROVI A DIELE
• Michal Kern (1938 Močiare – 1994 Močiare) je osobitým autorom tzv. neoficiálnej výtvarnej scény. Tvorili ju umelci, ktorí sa počas normalizácie nepodriadili umeniu socialistického realizmu. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ale postupne sa začal venovať konceptuálnej tvorbe, pre ktorú je dôležitá idea. Pri akciách v prírode využíval texty, nákresy, mapy či fotografie. 
• Hlavným zdrojom inšpirácie sa pre neho stala príroda v okolí Liptovského Mikuláša, ktorá ho celý život obklopovala. Nezaznamenával ju však štetcom na plátno, ale prostredníctvom akcií realizovaných osamote v prírodnom prostredí. Do prírody priamo vstúpil a zážitok, ktorý v nej mal, nám sprostredkoval fotografiou. Niekedy ju ďalej dopĺňal textom alebo kresbou. Patrí k autorom umenia v prírode (land art), ktorí od konca šesťdesiatych rokov 20. storočia hľadali vzťah človeka k prírodnému prostrediu a v tvorbe využívali prírodné materiály. Zaujímal sa o ekologické a etické problémy súvisiace so životným prostredím.
• Fotografický záznam akcie Hľadanie tieňa patrí do rozsiahlejšieho cyklu Zrkadlení, kedy autor prostredníctvom štvorcového zrkadla alebo papiera viedol rozhovor s prírodou. Pozoroval pohyby a zmeny tieňa stromu, ktoré sa na papieri odrážali – tieň svojím pohybom vytváral meniaci sa obraz. Opatrný zásah umelca akoby prírodu nechcel vyrušovať, prírodné dianie zaznamenával fotoaparátom. Jeho pohľad je pohľadom skrytého pozorovateľa, ktorý prírodu sleduje a uvažuje o vzťahu k nej.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Michal Kern upozorňoval na konkrétne ekologické problémy vo svojom okolí (napr. na stavbu priehrady Liptovská Mara alebo stavbu diaľnice, ktoré radikálne zasiahli do životného prostredia). Vieš aj ty o ekologických hrozbách vo svete a vo svojom okolí a myslíš si, že je možné ich ovplyvniť? Čo by si vo vzťahu k životnému prostrediu zmenil ty? Máš aj doma kúsok prírody?
• Autor nám ukazuje pominuteľné javy v prírode ako sú zmeny tieňa, topenie snehu, pohyb mrakov na oblohe. Berieme ich ako samozrejmosť a väčšinou sa nad nimi nezamýšľame. Michal Kern však považoval za dôležité nám ich ukázať, akoby boli niečím výnimočným a jedinečným. Aj v našich životoch je veľa každodenných javov a udalostí, ktoré sa opakujú a niekedy sa nad nimi ani nezamýšľame. Stávajú sa pre nás stereotypmi, no môžeme sa na ne skúsiť pozrieť z nového uhla pohľadu ako na niečo výnimočné. Ktoré to napríklad sú?
• Väčšine z nás sa už asi stalo, že nás nečakane potešili napríklad lúče slnka, dúha na oblohe, hra svetla a tieňa alebo čerstvo napadnutý sneh. Možno sme si ich všimli iba my, no mali pre nás zvláštny, výnimočný  význam. Spomínaš si na takéto chvíle vo svojom živote?
• Michal Kern realizoval niektoré akcie v náročnom vysokohorskom teréne. Na akej najnáročnejšej a najdlhšej túre si bol ty? Sú v okolí tvojho domova zaujímavé miesta na výlety? Vieš, ktorý je najvyšší vrch na Slovensku a na svete? Poznáš nejakých známych cestovateľov alebo horolezcov?
• Ocitol si sa niekedy v prírode celkom sám? Čo si vtedy prežíval? Skús na chvíľu zavrieť oči a preniesť sa do obrazu. Aké zvuky v ňom počuješ a aké vône cítiš?

NÁMETY NA AKTIVITY
• Tvorba Michala Kerna je jeho denníkom, zaznamenávaním zážitkov prostredníctvom fotoaparátu, ale aj kresby a textu. Aj ty si možno vedieš vlastný denník. Skús zaznamenávať to, čo v prírode, na výlete, na prechádzke, na školskom dvore alebo v záhrade zažiješ, fotoaparátom, mobilom, kresbou alebo formou prírodných predmetov, ktoré môžeš doplniť textom a popisom. Skús odfotiť alebo obkresliť na papier tiene rôznych prírodných predmetov alebo odrazy detailu prírody v zrkadle.
• Fotografický záznam akcie v prírode môžeme vnímať aj ako vizuálnu poéziu, obrazovú poctu prírode. Vytvor objekt alebo inštaláciu v prírode s pomocou prírodných materiálov (napr. zo snehu, lístia, konárov alebo dažďových kvapiek).
• Zaznamenaj (odfotografuj) svoje stopy alebo odtlačky rúk, meniaci sa tieň v snehu alebo blate, alebo pohyb oblakov na nebi či konárov vo vetre.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB