» Domov » Galďż˝ria » UZ 5 / Alojz Klimo: Rytmus mesta, 1971

UZ 5 / Alojz Klimo: Rytmus mesta, 1971


UZ 5 / Alojz Klimo: Rytmus mesta, 1971
UZ 5 / Alojz Klimo: Rytmus mesta, 1971. Tempera na sololite, 52,5 x 74,5 cm, zbierka GMB

„Predtým to bol pohľad z okna, potom pohľad do okna, napokon sa zjavilo okno ako rám predstavy, ako priehľad do vnútorného sveta, ako tvar vízie. Do centra obrazov sa dostáva ... geometrický tvar.“
Ľubor Kára

O AUTOROVI A DIELE
• Alojz Klimo (1922 Piešťany – 2000 Bratislava) je maliar, grafik, ilustrátor, predstaviteľ abstraktnej konštruktívno-geometrickej tvorby. Študoval maľbu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Venoval sa zobrazovaniu ľudových a civilistických motívov s témou mesta, ktoré začal v šesťdesiatych rokoch 20. storočia postupne premieňať na abstraktné geometrické obrazy (cykly Križovatky, Okná, Mestá). Kompozície obrazov, ktorým dominovali horizontály a vertikály, vystriedala v osemdesiatych rokoch diagonála. Racionalitu geometrického jazyka vyvažoval subjektívnym gestickým maliarskym rukopisom a kultivovaným kolorizmom. Venoval sa aj ilustrácii, ilustroval vyše 60 kníh (napr. Božena Němcová: Kráľ času, 1965), navrhovaniu hračiek a monumentálnej tvorbe (napr. objekt Hra, Expo, Osaka, Japonsko, 1970).
• Obraz Rytmus mesta patrí k dielam, ktoré zobrazujú ruch veľkomesta, nie však prostredníctvom konkrétnych obrazov – domov, ľudí či áut, ale abstraktne, akoby pohľadom zhora (z vtáčej perspektívy). 
• Obraz Alojza Klima je dielom geometrickej abstrakcie, pracuje s geometrickými tvarmi. Abstraktné diela vznikajú dvoma spôsobmi: postupným zjednodušovaním (abstrahovaním) konkrétneho motívu (napr. jablko meniace sa na guľu, fľaša na valec), alebo nezávisle na videnej skutočnosti (s použitím základných prvkov výtvarného umenia – farby, kriviek, priamok, rytmu, svetla a pod.). Často sú inšpirované prírodou alebo geometriou (napr. ornament, zobrazenie hudobných tónov alebo vnútorných pocitov).

NÁMETY NA DISKUSIU
• Čo obraz Alojza Klima na prvý pohľad pripomína? Čo všetko by mohol zobrazovať? Akú náladu a pocity v nás vyvoláva? Skúste si jeho reprodukciu položiť na zem a pozerať sa na ňu zhora, alebo ju zaveste na stenu či zdvihnite nad hlavu. Ako sa bude náš pohľad na obraz meniť? Nájdite si mapy ulíc (napr. na internete). Ulice majú svoj rytmus a tvar a čím vyššie nad nimi by sme sa ocitli (v lietadle, vo veži, na kopci), tým viac by sme ich vnímali iba ako geometrické tvary.
• Obraz pracuje najmä s obdĺžnikmi a štvorcami, ktoré rozdeľuje na ďalšie menšie tvary. Je v ich rozdelení nejaká pravidelnosť a logika? Používa pravouhlé tvary, ale zároveň mu nevadí, keď občas vyjde za okraj, alebo keď vidíme, kadiaľ viedol ťahy štetca.
•  Obraz nie je technickým výkresom, ktorý musí byť narysovaný presne, ale umeleckým dielom, z ktorého môžeme skúsiť zistiť napr. aj to, akú mal pri jeho maľovaní umelec náladu, podľa toho, aké tvary, farby a ťahy štetca použil. Ako sa podľa teba cítil, keď ho maľoval? Aké pocity vyjadrujú jednotlivé farby na obraze?

NÁMETY NA AKTIVITY
• Nastrihajte rôzne geometrické tvary z farebných papierov. Po náhodnom výbere jedného alebo dvoch tvarov vytvorte spoločné abstraktné dielo, kde každý postupne nalepí alebo položí na zem či na papier svoj tvar. Pozrite sa na výsledný obraz – čo pripomína? Závisí to aj od uhla pohľadu, z ktorej strany sa naň pozeráme. Môžete pri ňom použiť fantáziu. Obraz je zároveň hrou, kolektívnou prácou, ku ktorej ste všetci prispeli rovnakou mierou.
• Skús zobraziť mapu tvojej cesty do školy alebo pôdorys tvojho bytu abstraktným spôsobom, pomocou geometrických tvarov. Zaznač do nej smer tvojej každodennej trasy.
• V obraze Alojza Klima je určitá pravidelnosť, rytmus, opakujúce sa tvary. Poskladaj svoj vlastný geometrický obraz ako stavebnicu, koláž z rôznych farebných plôch papiera, s rôznymi variantmi.
• Obraz nám môže pripomenúť napríklad pohľad na dom s oknami a balkónmi. Skúste odfotiť rôzne priečelia domov, historických budov, obytných domov či panelákov. Fotografie položte vedľa seba a porovnajte ich. Niektoré princípy majú podobné, každá budova má však svoju odlišnú „tvár“. Čím sa budovy líšia a čím sa podobajú? Čo si myslíš o panelákoch, ktoré v posledných rokoch na sídliskách po zateplení menia svoju farbu?


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB