» Domov » Galďż˝ria » UZ 5 / Anton Cepka: Mobil 2, 1968 – 1970

UZ 5 / Anton Cepka: Mobil 2, 1968 – 1970


UZ 5 / Anton Cepka: Mobil 2, 1968 – 1970
UZ 5 / Anton Cepka: Mobil 2, 1968 – 1970. kov, v. 50 cm, zbierka GMB

„Anton Cepka zvolil výraz, ktorý s podivuhodnou suverenitou zlúčil tendencie sochárske a šperkárske do výslednej podoby mondrianovsky ušľachtilého výtvarného objektu, spontánne prekračujúceho ustálené žánrové hranice.“    
Karel a Lea Holešová

O AUTOROVI A DIELE
• Anton Cepka (1936 Šulekovo) študoval umelecké spracovanie kovov na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Je medzinárodne uznávaným šperkárom a sochárom, ktorý za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia. Patrí k predstaviteľom kinetického umenia, ktoré využíva pohyb a svetlo. Pracuje s jazykom geometrie, bol členom tzv. Klubu konkrétistov (1967 – 1971), ktorého členovia obdivovali technický, vedecký pokrok a nové technológie, zaujímali sa aj o prírodné dianie a svoje pozorovania a výskumy využívali aj v tvorbe. Slovo konkrécia označuje obrazové predstavy, ktoré nesúvisia so svetom predmetov. 
• Objekt Mobil 2 s použitím červenej a bielej farby vznikol vo vrcholnom období autorovej tvorby, koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Je vytvorený podľa presných matematických pravidiel, ale nechýba mu ani hravosť a spolupráca s divákom. Nie je napojený na elektrinu, ale otáča sa na základe prúdenia vzduchu, ktorý môžeme vyvolať aj fúkaním do objektu. Niektoré jeho diela pripomínajú zmenšené stavby alebo architektonické modely. Anton Cepka sa inšpiroval aj svetom letectva a kozmickej techniky. Jeho krehké objekty vyjadrujú jeho osobné postoje k životu.
NÁMETY NA DISKUSIU
• Čo ti objekt Antona Cepku pripomína? Aké rôzne geometrické tvary sú na ňom použité? Ako navzájom súvisia, aký majú medzi sebou vzťah? Môže pripomínať napr. vesmírnu stanicu, prístroj na meranie sily vetra, panel na získavanie energie, anténu, hračku, alebo rastlinu. Keby bol väčší, kde by si ho navrhol umiestniť?  Vieš si predstaviť, že by stál na námestí tam, kde bývaš? Alebo pred školou, pred nemocnicou, pred parlamentom, na detskom ihrisku či na lúke? Kde by sa podľa teba najviac hodil? Môžeš urobiť fotomontáže diela v rôznych prostrediach formou koláže alebo v počítači.
• Aké sochy sú umiestnené v tvojom okolí? Sochy môžu zobrazovať niekoho konkrétneho, kto súvisí napríklad s históriou nášho mesta, ale môžu byť aj abstraktné, vytvorené z rôznych geometrických tvarov, ktoré podporujú našu fantáziu a súvisia napríklad s prírodou.
• Svoje telo ľudia zdobili už od najstarších čias, buď z estetických, alebo náboženských dôvodov, kedy verili v magickú ochrannú silu niektorých šperkov. V starovekom Egypte dosiahlo spracovanie šperku technickú dokonalosť a dodnes slúži umeleckým šperkárom ako vzor. Aké šperky sú dnes v móde? Aké šperky nosia muži a aké ženy? Aké šperky sa páčia tebe? Môžu byť z veľmi vzácnych, ale aj z netradičných a originálnych materiálov, pri ktorých je dôležitý experiment a dobrý nápad. Nosíš ich aj ty?
• Dielo reaguje na pohyb. Ak by sme ho umiestnili do vonkajšieho prostredia, otáčalo by sa podľa smeru vetra. Aké rôzne druhy vetra poznáš? Napr. bezvetrie, vánok, mierny, čerstvý, búrlivý vietor, víchrica alebo tajfún. Vietor môže byť naším pomocníkom, ale niekedy môže byť aj nebezpečný. Zažil si niekedy silný vietor, napr. keď sa blížila búrka? Aký to bol pocit? Kde všade sa dá využiť vietor (napr. na výrobu elektrickej energie alebo pri niektorých športoch). Na meteorologických staniciach používajú na meranie rýchlosti vetra  špeciálny prístroj – anemometer alebo anemograf (podľa gréckeho slova anemos, čo znamená vietor).
NÁMETY NA AKTIVITY
• Skús vytvoriť vlastný pohyblivý objekt z papiera, kartónu či plastových farebných fólií, ktorý bude fungovať napr. na základe dychu alebo dotyku. Môžeš ho umiestniť do rôznych prostredí a odfotografovať. Skús na papier zaznačiť neviditeľnú trasu pohybu tvojho objektu. Napodobni ho pohybom tela, rúk alebo tancom.
• Pre Antona Cepku je šperk umeleckým dielom, malou sochou. Vytvor si svoj vlastný šperk z nejakého netradičného materiálu (napr. častí plastových fliaš, nepotrebných súčiastok počítača, drôtu, látky, papiera a pod.). Najprv si ho môžeš navrhnúť na papieri, skús pri tom využiť rôzne geometrické tvary a vzťahy medzi nimi. Svoje výtvory môžeš predstaviť na módnej prehliadke.
• Objekt Mobil pôsobí veľmi krehko. Skús nájsť v prírode tvary, ktoré by ho mohli pripomínať (napr. let vtákov, konáre s listami), skús ich odfotiť a porovnaj ich. Môžeš to vyskúšať aj s ďalšími objektmi, napríklad s plápolajúcou zástavou, pohybom veterného mlyna či šarkana. 
• Zaznamenaj svoj dych – môžeš nahrať jeho zvuk, zakresliť jeho intenzitu, keď sedíš alebo bežíš. Dá sa dych aj odfotografovať?


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB