» Domov » Galďż˝ria » UZ 5 / Imro Weiner-Kráľ: V starom dome, 1932

UZ 5 / Imro Weiner-Kráľ: V starom dome, 1932


UZ 5 / Imro Weiner-Kráľ: V starom dome, 1932
UZ 5 / Imro Weiner-Kráľ: V starom dome, 1932. Olej na preglejke, 32,5 x 35,7 cm


„... Čerpali sme zo všetkého, čo má vzťah k našej predstave, čerpali sme aj zo snov. ... Surrealista si váži a chváli stav medzi spánkom a bdením, čerpá z neho svoje vidiny, obrazy, básne, podoby, relatívne pravdy.“  
„Moje obrazy sprevádza takmer vždy nejaký kvet: snežienka, konvalinka, šalvia, pelargónia. Iba sprevádza, ako ornament, ako pocit.“
Imro Weiner-Kráľ

O AUTOROVI A DIELE
• Imro Weiner-Kráľ (1901 Považská Bystrica – 1978 Bratislava) študoval maliarstvo na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, neskôr v Düsseldorfe, Berlíne a Paríži. Meno Kráľ bol jeho pseudonym. Je predstaviteľom nadrealizmu, v roku 1936 spolu s maliarom Františkom Malým zorganizoval prvú nadrealistickú výstavu v Bratislave. S kritickým pohľadom zobrazoval slovenský vidiek, počas pôsobenia v Bratislave sa zameral na zobrazenie židovskej Bratislavy. V lyricko-poetických snových obrazoch využíval motív levitujúcich (lietajúcich) postáv. Počas 2. svetovej vojny sa v Paríži zapojil do protifašistického odboja.
• Nadrealizmus je smer v umení, ktorý sa na Slovensku prejavil najmä v literatúre – predznamenala ho básnická zbierka Rudolfa Fábryho Uťaté ruky, ktorá vyšla v roku 1935 v neistote medzivojnového obdobia. Je obdobou surrealizmu, ktorý vznikol vo Francúzsku a zaujímal sa o podvedomie, spomienky z detstva, sny a tzv. psychický automatizmus (rozumom nekontrolovanú, spontánnu  tvorbu), ktorý však naši umelci nevyužívali. Ich cieľom bolo dostať sa „nad realitu“.

NÁMETY NA DISKUSIU
• Obraz V starom dome vznikol medzi dvoma svetovými vojnami. Aké to bolo obdobie, ako sa vtedy ľuďom žilo? Poznáš niekoho vo svojom okolí,  kto v tej dobe žil a mohol by ti o nej povedať viac z vlastnej skúsenosti?
• Surrealizmus môžeme prirovnať k našim snom. Často sa v nich dejú popletené a nepravdepodobné udalosti, ktoré v nás zanechávajú silné emócie. Je však ťažké s niekým sa o ne podeliť, keďže sa dajú iba ťažko opísať niekomu, kto ich nezažil. Každý z nás má sny príjemné aj nepríjemné a niekedy je jednoduchšie vyjadriť ich napríklad prostredníctvom obrazov alebo iba prostredníctvom farieb, ktoré zastupujú naše pocity.
• Aj my sa niekedy túžime dostať nad realitu, nad všedný každodenný život a zažiť niečo výnimočné. Akými neškodnými spôsobmi si v tom môžeme pomôcť? Aké formy rituálov, udalostí, ktoré presahujú každodennosť v našom živote, máme (napr. celospoločenské alebo osobné sviatky, oslavy, každodenné zvyky, ktoré robia náš život krajším)?
• V obraze môžeme objaviť protikladné pocity: smútok, pochmúrnosť, ale aj nádej, očakávanie. Ako na teba tento záhadný obraz, v ktorom akoby zastal čas, pôsobí, aké pocity v tebe vyvoláva?
• Skús vymyslieť príbeh alebo báseň podľa obrazu Imra Weinera-Kráľa. Čo sa na obraze deje? Čo všetko sa dá z neho vyčítať? Kedy a kde sa odohráva jeho dej a kto v ňom vystupuje? Je v ňom zašifrovaných množstvo rôznych symbolov a odkazov, niektoré iba v náznakoch a fragmentoch. Komu patria nohy zostupujúce po schodoch, tajomné oko, somárik alebo záhadný dom? Niektoré dokážeme dešifrovať, iné sú tajnou rečou maliara. Vytvoril si si aj ty niekedy svoj tajný jazyk?
• Svoju úlohu v obraze zohráva somárik – kde v dejinách alebo rozprávkach by sme ho mohli nájsť? Píše sa o ňom v Biblii (napr. pri ceste Márie a Jozefa do Betlehema, slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema), našli by sme ho aj v Ezopových bájkach. Aké vlastnosti sa mu zvyknú pripisovať?

NÁMETY NA AKTIVITY
• V umení nie je vždy dôležitá iba správna perspektíva a zobrazenie, ktoré presne zodpovedá realite. Umelci vytvárajú nové svety, v ktorých je všetko možné. Aj Weiner-Kráľ  niekedy zobrazuje iba detail, napr. náznak postavy. Umelci surrealizmu často zobrazovali napr. lietajúce postavy, človeka, ktorý sa mení na predmet, alebo predmety poskladané z rôznych nesúvisiacich častí. Vytvor vlastný obraz, v ktorom budú vystupovať postavy alebo predmety, ktoré vznikli v tvojej fantázii.
• Nadrealizmus vo výtvarnom umení súvisel aj s literatúrou. Vyhľadaj knihu od nadrealistického básnika (Rudolf Fábry, Pavol Bunčák, Štefan Žáry alebo Vladimír Reisel) a skús v nej nájsť slovné spojenia, ktoré by sa dali použiť na opis obrazu Weinera-Kráľa.
• K obrazu by sme mohli napísať scenár detektívky, ale aj zaľúbeného príbehu. Skús k nemu vytvoriť vlastnú verziu príbehu. List v ústach somárika môže byť posolstvom nádeje, v prenesenom význame aj listom s odkazom pre tajomnú ženu – čo by v ňom mohlo byť?
• Domy na obraze pôsobia ako kulisy. Skús vytvoriť „živý obraz“ a  dej obrazu zahrať aj s pokračovaním. Aká hudba by sa k nemu hodila?


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB