» Domov » Galďż˝ria » UZ 6 / Oľga Paštéková: Oľga Paštéková:

UZ 6 / Oľga Paštéková: Oľga Paštéková:


UZ 6 / Oľga Paštéková: Oľga Paštéková:
UZ 6 / Oľga Paštéková: Oľga Paštéková:.

„Námety na Oľgine obrazy pochádzajú z veľkej časti z jej diára, ktorý si už niekoľko rokov kreslí. Zachytáva v ňom svoje zážitky, dojmy, pocity, vízie, ktoré s odstupom času prehodnocuje a pretvára vo veľkej miere do veľkoplošných malieb. … Postupne dospela k čierno-bielej škále, figúry sú potlačené do úzadia a stávajú sa iba náznakom.”                                                   
                                                                                                                      Michaela Bosáková

O AUTORKE A DIELE
*Oľga Paštéková (1984, Bratislava) študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Jej tvorba vychádza z denníkov, kde kresbou zaznamenáva to, čo prežíva, konkrétne situácie, vonkajšie aj vnútorné zážitky, vízie, nálady. Niektoré vychádzajú z pozorovania života na sídlisku v Petržalke počas večerných prechádzok so psom. Častým motívom jej obrazov sú psy a ľudia, ktorých zobrazuje prostredníctvom fragmentov postáv, vychádzajúcich z rámu obrazu a ich tieňov, či zrkadliacich sa odrazov, s použitím prevažne čierno-bielej farebnosti.
*Obraz predstavuje postavy stojacich, alebo prechádzajúcich ľudí, z ktorých vidíme iba nohy a tiene, ktoré vrhajú. Je namaľovaný v odtieňoch sivej, čo mu dodáva melancholickú atmosféru, akoby sa táto každodenná situácia odohrávala v neurčitom prostredí: v noci, v šere, alebo v hmle.

NÁMETY NA DISKUSIU
* Obraz na prvý pohľad pôsobí abstraktne, až po chvíli medzi „machuľami“ rozoznávame nohy a tiene chodcov. Je medzi nimi cítiť určitú odosobnenosť. Sú to ľudia, ktorí kráčajú, stoja, alebo na niečo čakajú? Kde by sa situácia na obraze mohla odohrávať? Sú na ňom identifikačné prvky, podľa ktorých by sme to mohli zistiť?  
*Dokážeš určovať podľa pohybu tieňa, aký je čas? Napríklad keď sa ráno zobudíš a cez okno na teba svieti slnko, vieš určiť, koľko je asi hodín? Skús pozorovať a zakresliť, alebo fotograficky zaznamenať pohyb svetla a tieňa doma v tvojej izbe.
* Svetlo a tieň sú výrazové prostriedky,
s ktorými pracujú mnohí maliari. Tieň je obraz vrhnutý osvetleným telesom. Môže byť prirodzený, tajomný, niekedy sa ho môžeme aj zľaknúť. Stalo sa ti to už niekedy? Aj v bežnej reči má slovo tieň svoje symbolické významy. Čo znamená napríklad slovné spojenie „tieňový hráč“, „tieňová vláda“ alebo „tienistá stránka“?


NÁMETY NA AKTIVITY

*Obraz pôsobí trocha záhadne. Nevieme presne koho a kde zobrazuje, ani v akom vzťahu sú ľudia na obraze. Kde by sa dej obrazu mohol odohrávať? Skúste k nemu vytvoriť vlastný detektívny príbeh, formou poviedky alebo scenára, ktorý môžete aj zahrať. Pomôckou môže byť názov obrazu.
*Dokresli to, čo na obraze autorka nezobrazuje, vytvor jeho pokračovanie, formou maľby, kresby, komixu, lebo tieňohry s vystrihnutými maketami.
*Odfotografuj v škole, alebo na ulici či na schodisku podobnú situáciu, aká je na obraze. Fotograficky zaznamenaj, alebo na zem či na papier obkresli tiene spolužiakov a vytvor „tieňové“ kulisy.
*Urob v strede papiera machuľu z tušu, alebo
vodových farieb. Papier prelož na polovicu a potom vyrovnaj: vznikne abstraktný obraz, ktorý každému niečo pripomína. Čo pripomína tebe? Skús ho dokresliť. Táto obrazová hra sa využíva aj na testovanie v psychológii pod názvom Rorschachov test.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB