» Domov » Galďż˝ria » UZ 6 / Anton Čierny: Anton Čierny: Už ani neviem po koľký krát. 2001. Video. 133 min., Zbierka GMB

UZ 6 / Anton Čierny: Anton Čierny: Už ani neviem po koľký krát. 2001. Video. 133 min., Zbierka GMB


UZ 6 / Anton Čierny: Anton Čierny: Už ani neviem po koľký krát. 2001. Video. 133 min., Zbierka GMB
UZ 6 / Anton Čierny: Anton Čierny: Už ani neviem po koľký krát. 2001. Video. 133 min., Zbierka GMB.

„Cestu z domu k rodičom a späť som natočil z kufra môjho auta. Kameru som nastavil tak, aby línia vozovky vytvárala líniu v panoráme krajiny. Na jednom mieste ma vždy niekto vyprevádza a na druhom mieste ma vždy niekto víta.“                                                                                                  Anton Čierny
                                                                                                                                 

O AUTOROVI A DIELE
*Anton Čierny (1963, Bojnice) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobí ako pedagóg. Pracuje s rôznymi médiami, performanciou, videom, objektom, inštaláciou a procesuálnymi dielami. Reflektuje spoločenské a sociálne problémy a to, ako ich prežíva jednotlivec, zaujíma sa o formovanie verejného priestoru. 
*Vo videu Už ani neviem po koľkýkrát zaznamenáva cestu, ktorou mnohokrát autom prechádzal na ceste z domu (z Rosiny) ku svojim rodičom (do Diviackej Novej Vsi). Zachytáva rutinu, často opakovanú životnú situáciu, kolobeh života s jeho všednými udalosťami. V nekonečne plynúcej ceste, zaznamenávanej z kufra auta, môžeme hľadať aj symbolické významy o udalostiach, ktoré sa v našom živote opakujú a ktoré často automaticky vykonávame. Cez zadné okno môžeme sledovať obrazy krajiny, ktoré sa cez okno „premietajú“, ale aj lúčenie s rodinou pri odchode z domu na začiatku a vítanie sa pri príchode do cieľa cesty - k rodičom a konci záznamu.

NÁMETY NA DISKUSIU
*Vyhľadaj na mape alebo na internete cestu, ktorou prechádzal Anton Čierny. Koľko mala kilometrov a koľko mu asi trvala? Nájdi trasu, ktorou denne chodievaš z domu do školy ty, alebo trasu do iného mesta, kde pravidelne chodievaš (napríklad ku starým rodičom). Akým najrýchlejším spôsobom sa dá táto cesta prejsť?
*Video zaznamenáva každodennú udalosť, nad ktorými väčšinou ani neuvažujeme, považujeme ich za nevyhnutné či nezaujímavé. Cesta má však aj svoje symbolické významy. Predstavuje našu životnú púť, smerovanie nášho života. Aké ďalšie rôzne významy môže mať cesta, či pútovanie, môžeme našu „životnú cestu“ a jej smerovanie ovplyvniť?
*Máte svoje rodinné zvyky, napríklad keď sa ráno lúčite, alebo večer opäť stretnete doma? Alebo špeciálne zvyky v triede so spolužiakmi?
*Diela vytvorené výtvarníkmi, ktoré pracujú s kamerou, sa často líšia od filmov v kine, majú bližšie k exprimentálnym filmom. Videozáznam – dokument cesty Antona Čierneho má dĺžku celovečerného filmu, no vydržať ho pozerať celý by vyžadovalo trocha trpezlivosti. Nepracuje totiž s napätím ani zápletkami deja, ktorými sa snažia našu pozornosť upútať filmy v kine, v televízii, či na internete, ani so strihom, ale je zaznamenaním každodennej neštylizovanej reality, kde sa zdanlivo nič nedeje. Ako keby sme nechali celý deň bežať zapnutú kameru a nezasahovali do toho, čo zaznamenáva.
*Aké každodenné situácie sa v našom živote pravidelne opakujú, a naopak, ktoré sú zriedkavé a narúšajú každodennú rutinu? Každodenné udalosti často považujeme za nezáživné, majú však svoje čaro. Niekedy si ho uvedomíme vtedy, keď ich dočasne nemôžeme vykonávať.

NÁMETY NA AKTIVITY
*Čo si najčastejšie všímaš počas cesty do školy a zo školy? Čo sa počas tejto cesty mení a čo ostáva stále rovnaké? Vytvor mapu, slovný popis, alebo fotografickú dokumentáciu trasy do školy, ktorú denne absolvuješ.
*Keď cestujeme na kratšie či dlhšie cesty, čas si niekedy krátime pozorovaním okolitej krajiny z okna, ako cez veľkú obrazovku. Aký výhľad máš zo svojho okna doma, a aký v škole? Môžeš ich zaznamenať (kresbou, maľbou, fotografiou) a pridať k nim vlastný ideálny výhľad z okna, aký by si si prial mať.
*Skúste nafilmovať každodennú udalosť, napríklad dianie v škole cez prestávku, alebo školskú exkurziu. Následne si ju spoločne premietnite – čo o vašej triede vypovedá? Vždy nás o niečo viac zaujímajú udalosti, ktoré sa nás bezprostredne týkajú, ako tie, ktorých nie sme priamymi účastníkmi.
*S lúčením a vítaním má každý z nás svoju skúsenosť. Aké pocity v nás vyvolávajú? Skúste nafilmovať situáciu lúčenia (napr. na konci školského roka) a zvítania sa.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB