» Domov » Galďż˝ria » UZ 6 / Alex Mlynarčík: Alex Mlynarčík: Brueghel. 1977. Kombinovaná technika na papieri. 61x85cm. Zbierka GMB

UZ 6 / Alex Mlynarčík: Alex Mlynarčík: Brueghel. 1977. Kombinovaná technika na papieri. 61x85cm. Zbierka GMB


UZ 6 / Alex Mlynarčík: Alex Mlynarčík: Brueghel. 1977. Kombinovaná technika na papieri. 61x85cm. Zbierka GMB
UZ 6 / Alex Mlynarčík: Alex Mlynarčík: Brueghel. 1977. Kombinovaná technika na papieri. 61x85cm. Zbierka GMB.

„Našiel som raz priateľa. Tak ako keď sa raz skrížia dve cesty. Putovali sme potom celý slnečný deň, zaujatí šťastnou rozpravou. Keď sme sa zbadali, bol podvečer – náš deň trval desať rokov. Nie, neboli sme na „siedmej planéte“, stáli sme inde, obklopení hlinenou krajinou.“
                                                                                                                                       Alex MlynárčikO AUTOROVI A DIELE
*Alex Mlynárčik (1934, Žilina) pracoval ako maliar, aranžér a fotograf, bol reprezentantom Československa v šerme, neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Akadémii výtvarných umení v Prahe maľbu. V roku 1951 prekročiť štátne hranice, čo bolo v tej dobe totalitným režimom zakázané, a dostal sa do väzenia, kde ho inšpirovali nápisy, vyryté väzňami do steny. Patrí k zakladateľom konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku. S cestovateľom Františkom Kellem sa zúčastnil cesty okolo sveta ako fotograf.
*Jedným z centier umenia tej doby bol Paríž. Alex Mlynárčik sa v roku 1964 stretol s významným teoretikom umenia Pierrom Restanym a hnutím Nových realistov. Vznikalo v 60. rokoch 20. storočia ako paralela k pop-artu, so záujmom o život mesta, nových technológií, reklamy, Mlynárčik sa stal jeho súčasťou.

*Mlynárčik realizoval veľké akcie, do ktorých zapájal ľudí aj mimo umeleckého sveta. Ich cieľom bolo prepojenie umenia a každodenného života. Patrí k nim napríklad Evina svadba (1972), v ktorej „oživil“ obraz Ľudovíta Fullu Svadba z r. 1964, zrealizovaním skutočnej veľkolepej svadby v uliciach Žiliny (jej fotodokumentáciu nájdete na www.webumenia.sk).
*Aj v diele Brueghel postupoval podobným spôsobom. Predlohu, reprodukciu diela slávneho nizozemského umelca Pietra Brueghela st. Sedliacka svadba z r. 1566-69 interpretoval – pozmenil a oživil. Tváre jednotlivých postáv – svadobných hostí, fotomontážou zamenil za svojich súčasníkov: umelcov a teoretikov umenia, ale aj bežných ľudí, ktorých zoznam je súčasťou diela. Skratka AAP je tlačová agentúra Agrillie (Agency Argillia Press).

NÁMETY NA DISKUSIU
*Každý z nás pozná knihu od Antoina de Saint-Exupéryho Malý Princ. Možno aj ty si v detstve vytvoril svoj vlastný svet, krajinu, ktorá mala vlastné pravidlá a obyvateľov. Alex Mlynárčik sa inšpiroval Malým princom a v roku 1972  „založil“ vlastné fiktívne kráľovstvo, ktoré nazval Argillia, hlinená krajina odnikiaľ. Malo svoje vlastné zákony, menu, univerzitu, známky a kráľovské pečate, kráľa a ministerských úradníkov, spomedzi kamarátov umelcov, ale aj bežných ľudí. Jeho kráľom sa stal Ondrej Krištofík z Terchovej, sám Mlynárčik bol šéfom kráľovského protokolu. Aj dielo Brueghel vzniklo ako súčasť Argillskeho kráľovstva.
*Vo fiktívnej krajine je možné všeličo – napríklad cestovanie v čase, kedy na svadbe v 16. storočí vlastne vítajú predstaviteľov Argillie. Ako by sa volala tvoja

vymyslená krajina, a akými zákonmi by sa riadila? Aké

postavenie by si v nej mal? Do akej dobe by si sa chcel pozrieť, keby to bolo možné?
*Vyhľadajte pôvodný obraz Pietra Brueghela a porovnajte ho s grafikou Alexa Mlynárčika.

Koľko a akých rozdielov medzi nimi nájdete? Ponechal niektoré tváre aj pôvodné? Obraz zaznamenáva svadobnú hostinu – je podobná tým, aké sa konajú dnes? 
*Obraz predstavuje spoločenskú udalosť, pri ktorej sa stretáva veľa ľudí. Pri akých ďalších príležitostiach a spoločenských udalostiach sa stretávajú ľudia v dnešnej dobe?

NÁMETY NA AKTIVITY
*Obraz zachytáva tzv. žánrovú scénu – udalosť z každodenného života, ktoré umelci, najmä od 16. storočia, často maľovali, s dôrazom na detail. Niekedy mali mravoučný alebo anekdotický charakter. Vytvorte vlastnú akciu: oživený obraz (tablaux vivant), podľa predlohy Pietra Brueghela, alebo iných autorov. Skúste ho čo najvernejšie zahrať, ako rekvizity môžete použiť každodenné predmety a oživiť obraz z pohľadu dnešnej doby.
*Podobným spôsobom môžete vytvoriť koláž s fotografiami spolužiakov, členov rodiny, či iných dôležitých osobností, alebo vo zväčšených reprodukciách vyrezať otvory na tvár, ktoré nahradia tváre spolužiakov.
*Vytvorte vlastnú spoločnú akciu na chodbách školy, v jedálni, na školskom dvore, alebo v uliciach. Vymyslite jej pravidlá a myšlienku – koncept. Môžete do nej zapojiť aj spolužiakov z iných tried, alebo pedagógov a vychádzať z každodenných udalostí, ktoré sa každý deň opakujú. Napríklad cez prestávku na chodbe môžete nečakane vytvoriť zamrznuté sochy: živý obraz, ktorý si dopredu nacvičíte. Môže vychádzať z umeleckej predlohy, ktorú na záver ostatným účastníkom ukážete, alebo sa riadiť vlastnými pravidlami, scenárom, ktorý spoločne vymyslíte a do ktorého môžete zapojiť aj okoloidúcich.
*Vytvorte vlastnú pečať vašej triedy alebo školy, so symbolikou a motívom, ktorú jej vymyslíte. Môžete si ju nechať vyrobiť ako skutočnú pečiatku a používať ju pri vzájomnej komunikácii.


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB