UZ 6 / Eduard Antal: Eduard Antal: Rotácia IX., 1970. Kombinovaná technika, preglejka. 82x92cm. Zbierka GMB


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB